Coalitie: uitstel sluiting basisscholen om toekomstmogelijkheden te onderzoeken

Foto: www.basisschoolantonius.nl

LEUDAL –  De coalitiepartijen D66, Ronduit Open en Samen Verder komen dinsdagavond met een motie in de gemeenteraadsvergadering, met het doel onderwijskoepel SPOLT tot uitstel te bewegen ten aanzien van de sluitingsplannen voor de basisscholen in Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum. 

Wethouder Martens (D66) heeft in een gesprek met SPOLT op 16 december al aangegeven dat het belangrijk is dat de voorzieningen in de dorpen die er zijn, kunnen worden behouden.

Bijeenkomsten
In dit gesprek ook is aangegeven dat de gemeente bereid is om samen met SPOLT te onderzoeken welke hulp de gemeente Leudal kan bieden om de scholen toch open te houden. Om die reden willen de partijen bij SPOLT aandringen op uitstel van de sluiting van de basisscholen van tenminste een jaar. Onderdeel van het onderzoek zou bovendien moeten zijn dat SPOLT één of meer bijeenkomsten organiseert waarvoor alle betrokkenen (bestuur, leerkrachten, MR’s, ouders, experts in dit vakgebied, dorpsraden en raads- en commissieleden) worden uitgenodigd.

Maatschappelijke functies
Het doel van deze bijeenkomst(en) zou volgens de partijen moeten zijn om vernieuwende ideeën en ervaringen over het openhouden van scholen in kleine kernen uit te wisselen, waarbij ook de functies van een basisschool op maatschappelijk gebied aan de orde komen: leefbaarheid in kleine kernen en kwaliteit van het onderwijs. Ronduit Open liet al eerder een dergelijk geluid horen nadat die fractie een spoedmotie introk, omdat voortgang van het overleg in januari al is afgesproken. Deze nieuwe, gezamenlijke motie en het beoogde uitstel moeten voor meer rust zorgen.

Duidelijkheid
Ook oppositiepartij CDA komt met een inhoudelijk soortgelijke motie. De christendemocraten willen op korte termijn (voor 1 april 2021) duidelijkheid voor de lange termijn (minimaal vijf jaar vooruit), voor alle kernen. Wat overblijft is een goede gelegenheid voor alle partijen om, indachtig de kerstsfeer, nu eens eensgezind een standpunt in te nemen.

Reacties