‘Onoverbrugbare verschillen’ tussen projectontwikkelaars en Leudal Energie

Foto: Pixabay - mrganso (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De afgelopen weken heeft het projectteam van Leudal Energie intensief contact gehad met drie projectontwikkelaars, die van de gemeente Leudal de kans hebben gekregen om verder te gaan met de ontwikkeling van een zonnepark in het gebied rond het windmolenpark De Kookepan.

Leudal Energie, een coöperatieve vereniging zonder winstbejag en met duurzaamheid als hoofddoel, gaf al eerder aan überhaupt teleurgesteld te zijn over de keuze voor commerciële partijen bij ontwikkeling van zonneparken.

Slecht uitgangspunt
Dat projectontwikkelaars als commerciële partijen puur voor belangen van hun aandeelhouders gaan, noemde Leudal Energie een slecht uitgangspunt voor de besprekingen, maar niettemin zegt de organisatie op zeer serieuze wijze en met veel energie te hebben geprobeerd om tot overeenstemming te komen, met behoud van de eigen coöperatieve principes. Met niet één van de drie commerciële ontwikkelaars werd echter overeenstemming bereikt.

Gelijkwaardigheid
‘De verschillen van inzicht zijn helaas onoverbrugbaar gebleken om tot een constructieve, gelijkwaardige en succesvolle samenwerking te komen’ laat Leudal Energie weten. ‘Veel gebruikte frases zoals 50 procent zeggenschap, 50 procent rendement, gelijkwaardige partners en 50 procent van het werk, vindt Leudal Energie veel te weinig terug in de uitwerking. Bij gelijkwaardigheid hoort ook gelijkwaardig overleg over alle facetten van de ontwikkeling en bouw van een zonnepark en niet alleen over de onderwerpen die één van partijen het beste uitkomt om over te laten aan de andere ‘partner’.

Gesprek
Leudal Energie zegt voorop te willen staan om haar bijdrage te leveren aan de energietransitie in de gemeente Leudal, maar wil daarbij dan wel gezien worden als een volwaardige gesprekspartner en aandeelhouder. ‘We willen in ieder geval serieuze inspraak te hebben, rekening houdend met ieders belang, voorkeuren en deskundigheid.’ Leudal Energie heeft de gemeente gevraagd één en ander te mogen toelichten in een gesprek.

Reacties