Teleurstelling over keuze voor commerciële partijen bij ontwikkeling zonneparken

Foto: Pixabay - sarangib (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Op 17 september maakte het college van B&W de plannen bekend omtrent de eerste openstellingsrondes om zonneparken mogelijk te maken, in het gebied tussen Heibloem en Neer. Leudal Energie is erg teleurgesteld in de keuzes van de gemeente.

Volgens de organiatie heeft dat niet zozeer te maken met het feit dat de keuze níet op Leudal Energie is gevallen, maar meer met het verloop van de procedure, de manier waarop de keuze is vastgesteld en de gevolgen van die keuze.

Aandeelhouders
De gemeente kiest namelijk voor ontwikkeling door commerciële partijen, bij wie eigen winstmaximalisatie en het belang van de aandeelhouders prevaleert boven het belang van verduuzaming in een regio, zo schrijft Leudal Energie in een brief aan het college, de gemeenteraad en de commissie Fysiek. En derhalve dus niet voor ontwikkeling door lokale coöperaties, waar het doel juist die verduurzaming en de energietransitie is. Coöperaties steken hun winst namelijk in zaken als energiebesparing, duurzame energieopwekking en energieopslag. ‘Een commerciële partij draagt wel bij aan verduurzaming, maar doet dat op grond van haar doelstelling alleen vanuit een verdienmodel, waaronder de afzet van zonnepanelen en meestal ook verkoop van het ontwikkelde zonnepark aan een belegger, vaak uit het buitenland. ls dit waar de inwoner van Leudal en de economie in de regio op zit te wachten?’ vraagt de organisatie zich af.

Zon en Wind
ln april 2020 heeft de gemeenteraad het beleidskader Zon en Wind vastgesteld, waarin staat dat er naar gestreefd wordt dat elk project minimaal voor de helft coöperatief ontwikkeld wordt. ln de praktijk is daar volgens Leudal Energie echter niets mee gedaan. Volgens de organisatie duiken hordes landelijk opererende commerciële ontwikkelaars bovenop dit soort ‘slecht omkaderde projecten en de argeloze grondeigenaren’. Er ontstaat een soort afvalrace met grondspeculatie, waarbij de bieder met de diepste zakken wint. Leudal Energie vraagt zich verder af waarom in het geval van de zonneparken niet dezelfde werkwijze is gekozen als bij de windparken. ‘Voor zover ons bekend redeneert de gemeente na het uitbrengen van de keuze van drie commerciële partijen: Er is nog geen man overboord, de projectontwikkelaars moeten nog met een profíjtplan komen en moeten ook streven naar een deels coöperatief project. Wij vragen ons echter af of door de grondspeculatie die nu heeft plaatsgevonden er nog plaats is voor zaken als: een omgevingsfonds, landschapsmaatregeten en last but not least een fatsoenlijk rendabel project, dat middelen genereert voor de energietransitie in de gemeente zoals bij de windparken het geval is.’

Leudal Energie hoopt in ieder geval te bereiken dat de beleidsregels en de selectiewijze onder de loep genomen en aangepast worden. En vooral dat voortaan gekozen wordt voor een ‘hoge maatschappelijke meerwaarde voor de lokale energietransitie’.

Reacties