Goed gevulde spaarpot in Leudal, maar dat is dan ook hard nodig…

Foto: Freepik (Public Domain)

LEUDAL  – De aanstaande komst van een nieuw kabinet betekent financiële onzekerheid voor de gemeente, omdat niet duidelijk is op welke bijdragen van het Rijk nog kan worden gerekend. Gelukkig kan Leudal tegen een stootje, zo blijkt uit de cijfers van wethouder Van Helden (CDA).

Eind 2023 is de gemeenteraad al geïnformeerd over een begrotingssaldo van 8.910.000 euro. Dat was het vertrekpunt voor de jaarstukken. Daarna heeft zich bovendien een aantal incidentele ontwikkelingen voorgedaan, waardoor het rekeningsaldo nog positiever werd met nog eens 3.719.000 daarbovenop.

Meevallers
Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door een aantal incidentele meevallers, waarvan een uitkering van het gemeentefonds van 2 miljoen de meest opvallende is. Maar een volle spaarpot is ook hard nodig, waarschuwt de wethouder. Er moet voorgesorteerd worden op aanstaande grote ontwikkelingen, zoals op het gebied van onderwijshuisvesting, de Zorgboulevard en de ruimtelijke opgaven op het gebied van energie en klimaatadaptatie. Daarvoor is de solide financiële basis hard nodig.

Woningbouw
Vorig jaar zijn stappen gezet om het woningaanbod af te stemmen op de lokale behoeften. De aanpak is om gemeentelijke grondposities en andere prominente locaties te ontwikkelen voor woningbouw. Ook is gestart met vergroening van (school)pleinen en is woning- en woonkavelsplitsingen mogelijk gemaakt. Zo moeten de dorpen nu en in de toekomst leefbaar blijven met voldoende én passende woningen. De onroerendezaakbelasting hoeft in Leudal in elk geval voorlopig niet te worden verhoogd.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen