Stichtingsbestuur gaat huurovereenkomst De Postkoets opzeggen

Foto: Archief 3ML

HORN – Het stichtingsbestuur van MFC De Postkoets heeft de gemeente Leudal laten weten dat zij het voornemen heeft de huurovereenkomst van het gemeenschapshuis op te zeggen.

Bestuursvoorzitter Ton Titulaer: ‘Daarbij hebben we onze intentie uitgesproken om samen met de gemeente te komen tot een passende afronding. We zijn het erover eens dat het kunnen voortzetten van activiteiten voor de verenigingen in de gemeenschap Horn voorop moet staan.’

Verenigingsleven
Wethouder Heleen Wijers (accommodaties – Samen Verder): ‘Ik wil benadrukken dat het in ieders belang is om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken, waarbij de belangen van de verenigingen worden gewaarborgd en zij de mogelijkheid blijven houden om gebruik te maken van de faciliteiten van De Postkoets en om elkaar te blijven ontmoeten. Het rijke verenigingsleven in Horn speelt een belangrijke rol in de lokale cultuur en leefbaarheid van het dorp.’

Kaders
‘We wensen dan ook in overleg met het huidige bestuur en andere betrokken partijen te komen tot een situatie die recht doet aan deze voor inwoners zo belangrijke plek. Een oplossing die de binding van het verenigingsleven in Horn versterkt’, zegt Wijers. ‘Met de aankondiging van de huidige bestuursleden om de huurovereenkomst op te zeggen willen we als gemeente gaan toewerken aan het opstellen van nieuwe kaders en afspraken. Dit zal gebeuren in overeenstemming met ons vastgestelde accommodatiebeleid, waarin wordt benadrukt dat elk dorp kan beschikken over een ontmoetingsplek. Ook gaan we daarbij inzetten op duurzaamheid, een belangrijk aspect dat verweven zit in ons gemeentelijk vastgoedbeheer.’

Rondom De Postkoets heerst een al jaren durende sfeer van onenigheid, onduidelijkheid en ruzie.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen