Recht op onderwijs voor ieder kind in Limburg

Foto: PSW

LIMBURG – Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante en PSW werken sinds 2020 intensief samen om in Limburg speciaal onderwijs in verbinding met zorg en revalidatie te verbeteren en te organiseren.

De organisaties doen dit vanuit de visie ‘Recht op onderwijs voor ieder kind’. Ook voor kinderen met een ernstige, meervoudige beperking waarvoor dit niet altijd vanzelfsprekend is. Vanuit verschillende locaties in Limburg willen zij helpen de complexe regelgeving te vereenvoudigen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

Heikei
Bovendien brengen de organisaties dit -binnen de bestaande mogelijkheden- al in de praktijk bij Ulingshof in Venlo en de Heikei in Haelen. Om deze visie verder uit te dragen en het gesprek te voeren over de integratie van onderwijs, revalidatie en zorg, organiseerden Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante en PSW op 15 november een symposium waar ouders, onderwijspartners, zorgaanbieders, beleidsmakers, ketenpartners en andere betrokkenen samen kwamen om te praten over de (on)mogelijkheden in onderwijs voor kinderen met een meervoudige beperking.

Oerwoud
Kinderen met een lichamelijke, cognitieve of meervoudige beperking hebben net zoals alle andere kinderen recht op onderwijs. Dit gaat vaak alleen maar met aanvullende zorg- en (onderwijs)ondersteuning en in een groot aantal gevallen ook medische begeleiding en advies. Een goede afstemming tussen (speciaal) onderwijs en aanvullende zorg is belangrijk. Vanuit de inhoudelijke betrokkenheid is nagenoeg iedereen het erover eens dat gewerkt moet worden vanuit het concept ‘één kind één plan’. Helaas is de wet- en regelgeving georganiseerd vanuit silo’s waarbij ouders, kinderen, aanbieders van speciaal onderwijs en zorgaanbieders te maken hebben met niet goed afgestemde financieringsvormen, verschillende uitvoerders van beleid, verschillende uitvoeringsregels en verschillende toezichthouders. Ouders hebben heel veel doorzettingsvermogen nodig om zich een weg te banen door het oerwoud van wet- en regelgeving.

Lange termijn
Het welzijn en de ontwikkeling van een kind is heel belangrijk, zeker ook voor het functioneren op de lange termijn. Met het juiste onderwijs in combinatie met gepaste zorg leren we kinderen dingen zelf te ontdekken en zelf te doen, waardoor ze de kans krijgen zelfstandiger te worden. Ze worden geholpen om hun eigen plek te vinden in de samenleving. Een plek die zoveel mogelijk aansluit bij hun eigen wensen en dromen.

Goede stap
Op het symposium van Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante en PSW werd vanuit verschillende invalshoeken gesproken over de visie, de weerbarstige praktijk vanuit wet- en regelgeving en over wat nodig is om onderwijs voor ieder kind te bereiken. Ouders, onderwijs en zorgpartijen kwamen aan het woord aangevuld, met praktijkervaringen van Rick Brink (Directeur Belangenbehartiging Stichting Studeren en Werken op Maat, voormalig minister Gehandicaptenzaken) en een presentatie van Martijn Sanders (Directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Een inspiratievolle en leerzame middag, waarbij een goede stap in de richting van ‘Onderwijs voor ieder kind!’ is gezet, daar waren de aanwezigen het over eens.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen