Gemeente Leudal stimuleert elektrische deelmobiliteit bij medewerkers

Foto: Facebook SHAREuregio Unplug & Go

LEUDAL – Sinds kort zijn er bij de gemeente Leudal twee deelauto’s inclusief laadpalen te vinden op de parkeerplaats. De deelauto’s zijn onderdeel van een euregionaal duurzaamheidsproject genaamd: SHAREuregio waaraan de gemeente deelneemt.

Met de deelauto’s wilt de gemeente actief een bijdrage leveren aan het verduurzamen van hun ‘eigen’ zakelijke kilometers.

Goede voorbeeld
De wereld van mobiliteit is sterk aan het veranderen. Enerzijds door technologische innovaties en de noodzakelijke verduurzaming. Anderzijds zien we dat ook hier de deeleconomie zijn intrede doet en er nieuwe vervoersconcepten ontstaan. Duurzame (deel)mobiliteit is ‘hot’. Landelijk en ook in onze regio zijn er diverse initiatieven die het individuele autogebruik en autobezit willen terugdringen en het gebruik belangrijker wordt gevonden dan het bezit. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een leefbare omgeving. De gemeente wil ook graag het goede voorbeeld geven. Wethouder Backus. ‘Doordat medewerkers nu 100 procent elektrisch kunnen rijden, halveren we de CO2-uitstoot per gereden kilometer. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Daarnaast maken meerdere personen gebruik van een en hetzelfde voertuig. Ook dat is duurzamer en efficiënter.’

Reacties