Digitale bijeenkomsten over de vernieuwing N280

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Op 17 juni vindt er een digitale bijeenkomst van de provincie Limburg plaats, over de vernieuwing van de N280.

Het gaat om het provinciaal inpassingsplan, het plan om de bestemming van het gebied juridisch vast te leggen. Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) is al op 1 juni vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Voor het ontwerp-inpassingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder opgesteld.

Inzage
Dat ontwerp-PIP en alle bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021 ter inzage bij het gemeentehuis van Leudal. Inzien kan daar op gebruikelijke wijze en tijden en binnen de daar geldende COVID-maatregelen. Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.n280verbindtleudal.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Baexem
De digitale informatiebijeenkomst op donderdag 17 juni duurt van van 19.00 uur tot 21.00 uur. De link voor deelname aan de digitale bijeenkomst is ook hier te vinden. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. De bijeenkomst is voor alle belangstellenden. Daarvóór is er op donderdag 10 juni al een digitale informatiebijeenkomst specifiek voor de omgeving Baexem. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is huis aan huis verspreid aan de woningen (direct belanghebbenden) in Baexem, die dicht tegen de huidige en nieuwe N280 aanliggen. Daarnaast is de uitnodiging naar enkele belangengroeperingen gestuurd.

Reacties