Arno Walraven benoemd tot ereburger van Leudal

Foto: Videostill gemeente Leudal

LEUDAL – Bij gelegenheid van zijn afscheid als wethouder van de gemeente Leudal heeft de gemeenteraad, op voordracht van het college van burgemeester en wethouders, Arno Walraven benoemd tot ereburger van Leudal.

De uitreiking gebeurde dinsdagavond tijdens een bijzondere digitale raadsvergadering.

Carrrière
De politieke carrière van Arno Walraven (Samen Verder) begon in 1986 als raadslid van de gemeente Horn en duurt, zonder onderbreking, voort tot nu toe. Hij is in totaal ruim twintig jaar raadslid geweest en bij zijn afscheid meer dan twintig jaar wethouder. In de periode voor de invoering van het duale stelsel was hij gedurende zes jaar zowel wethouder als raadslid. In 2002 werd hij benoemd tot wethouder van de gemeente Haelen en stopte zijn raadslidmaatschap.

Koninklijke onderscheiding
Voor zijn langjarige inzet als volksvertegenwoordiger werd hij -ook in 2002- benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 2007 ging de gemeente Haelen op in de gemeente Leudal. Arno Walraven werd wethouder van de nieuwe fusiegemeente. Hij wordt gezien als een pragmatisch denker, die altijd gedreven werd door hart voor ‘de zaak’ en voor de mensen.

Verdienstelijk
Volgens de verordening tot toekenning van het ereburgerschap gemeente Leudal, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2019, kan dit ereburgerschap worden toegekend aan personen die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, als blijk van grote waardering en dankbaarheid. Eerder werd oud-burgemeester Arno Verhoeven al benoemd tot ereburger.

Reacties