Leudal treedt toe tot P10-netwerk plattelandsgemeenten

Foto: John Hölsgens

LEUDAL  – De gemeente Leudal sinds dit jaar toegetreden tot het P10-netwerk van plattelandsgemeenten.

Doel van het netwerk is om de stem van het platteland te laten horen bij onderwerpen als gemeentefinanciën, energietransitie, klimaatverandering, stikstof, onderwijs, leefbaarheid en zorg.

Uitdagingen
Dit zijn de grote opgaven en uitdagingen waarmee Nederland te maken krijgt en waar het platteland een cruciale rol in kan vervullen. In maart presenteert de P10 een Agenda Platteland. Volgens burgemeester Désirée Schmalschläger levert toetreding tot het netwerk kansen op voor Leudal. ‘Leudal is een plattelandsgemeente met specifieke belangen, die vraagt om een goede vertegenwoordiging. Door gezamenlijk op te trekken vormt het P10-netwerk een stevige gesprekspartner die onze belangen behartigt ten aanzien van verschillende partners zoals het Rijk, de G40 en de VNG.’
In 2008 begon het P10-netwerk met tien gemeenten. Sindsdien is de organisatie sterk gegroeid.

Reacties