Frits van Horne: kartrekker benoemd tot erelid van Studiegroep Leudal

Foto: Facebook Frits van Horne

LEUDAL – In het herfstnummer van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal, staat voorzitter Jan Hocks stil bij de verdiensten van Frits van Horne voor de Studiegroep. Van Horne is onder meer veertig jaar lid van de redactie.

Daarnaast is hij kartrekker van de werkgroep heemkunde, lid van de werkgroep WO-II, initiatiefnemer van Heemkundedag Leudal en uiteraard schrijver van vele artikelen. Fotografie is ook een passie, dus veel beelden uit het tijdschrift werden door hem vastgelegd. Van Horne is nu benoemd tot erelid van de Studiegroep Leudal.

Bedevaarten
Verder neemt Jo Wijnen in deze editie van Rondom het Leudal op zijn eigen humoristische wijze de bedevaarten uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw onder de loep. Zo komen de Gerardusbedevaart naar Wittem, de stille omgang naar Amsterdam, de bedevaart naar de Kapel in ’t Zand in Roermond en de Servaasbedevaart naar Nunhem aan de orde. Wiel Klompen dook in de historie van het moordkruis op de Roggelse Heide. In een lijvig artikel worden de details uit het strafproces van deze vadermoord uit 1864 beschreven. Jan Hocks staat stil bij de herdenkingsstenen voor Piet Vossen en ‘mooder’ Vossen, die in de buurt van de Spikkerhoeve zijn geplaatst. De Studiegroep Leudal heeft de stenen in beheer en eigendom gekregen.

Zegelring
Bert Heijnen interviewt de in Horn woonachtige, maar uit Bosnië afkomstige amateurarcheologen Jusuf Verlasevic en zijn zoon Nico. Zij vonden een van klooster Sint Elisabeth in Nunhem afkomstige zegelring en schonken deze aan het Leudalmuseum. Gerard Ernst geeft een zeer lezenswaardige beschrijving van het Jakobskruiskruid, als belangrijke voedselplant voor insecten. Jan Hanssen duikt in de geschiedenis van Kasteel Nunhem, dat vanaf de dertiende eeuw diverse adellijke bewoners heeft gekend. En Thijs Zeelen tenslotte, vertelt over de warme en droge zomer van 2020 met een hittegolf van 18 dagen in augustus. In de weerhistorie bespreekt hij de zomer van 1980, toen in de twee helft van juli grote schade ontstond door een ongekende zomeroverstroming van de Maas.

Abonnee
Heb je belangstelling voor de cultuurhistorie van en de natuur in het Leudalgebied, dan kun je voor 17 euro abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvang je dan de vier nummers die in 2019 zijn verschenen. Aanmelden kan per e-mail via [email protected] Telefonisch via 06-53.53.08.71 of 0475-59.37.67.

Reacties