Tijdelijk zonder rad: restauratie Armenmolen van Neeritter

Foto: Wikipedia (Pierre Vossen) - CC BY-SA 3.0

NEERITTER – De oudste schriftelijke vermelding van een molen op de plaats waar de huidige Armenmolen in Neeritter ligt, is van 1280. Ook in 1535 werd een Armenmolen gebouwd, maar niet duidelijk is of deze op dezelfde plaats lag als de huidige molen. Een document van de Schepenbank in Neeritter vermeldt dat de huidige molen tussen 1684 en 1687 werd gebouwd.

De muurijzers geven het jaartal 1686. Deze molen werd door de kasteelheer van Borgitter opgericht om aan de armen te worden geschonken.

Heidens karwei
Bij het Verdrag van Londen (1839) werd het voormalige vrijstaatje Neeritter tussen Nederland en België verdeeld. De molen kwam op Nederlands grondgebied en werd eigendom van het Burgerlijk Armbestuur. De molen moet regelmatig gerestaureerd worden, vooral het metalen molenrad uit 1935. Dit jaar is het weer zover: het rad moest opnieuw geschilderd worden. Dat kan alleen op een goede en veilige manier door het hele gevaarte de demonteren. Een heidens kwarwei dat eind vorige maand geklaard is. Pas in het voorjaar 2021 is het molenrad volledig gerestaureerd en weer voor jaren beschermd tegen alle weers- en roestinvloeden. Tot die tijd moet Neeritter het dus even zonder rad doen.

 

 

Reacties