Nieuw initiatief in Horn: het Huis van de Dieren

Foto: Huis van de Dieren

HORN – Een nieuw initiatief in Horn: het Huis van de Dieren. Paarden, honden, geiten en kippen worden hier liefdevol opgevangen, geobserveerd, indien nodig gerehabiliteerd of getraind en krijgen een goede verzorging. Zo mogelijk wordt er een passende nieuwe plek voor het dier gezocht.

Na de verhuizing naar de locatie aan de Heythuyserweg 36, in maart van dit jaar, hebben Esmée Olthuis en Pascal van Dam al meerdere dieren die extra zorg of training kunnen gebruiken verwelkomt. Dit om hen te rehabiliteren, zowel fysiek als gedragsmatig, waardoor het dier op een nieuwe plek een herstart kan maken. Na herplaatsing is er overigens nog uitgebreide nazorg en een vorm van educatie, overleg en ondersteuning aan de adoptanten van het dier.

Verantwoordelijkheid
Dieren die om wat voor reden dan ook geen nieuwe plek kunnen vinden, vinden bij Het Huis van de Dieren dus een thuis. ‘Ieder dier is er één en heeft recht op een goed leven. Daar zijn wij mensen verantwoordelijk voor en wij nemen die verantwoordelijkheid naar mate we die ook kúnnen nemen. Daarmee hopen we ook een voorbeeld te zijn voor anderen’, aldus Esmée.

Voedingsindustrie
De dieren bij Het Huis van de Dieren zijn voornamelijk afkomstig uit asielen en maneges, de kippen komen uit de voedingsindustrie.
Esmée en Pascal hebben met deze missie al enkele jaren een opvang gerund op de Veluwe. De locatie daar voldeed echter niet meer. Sinds begin dit jaar hebben zij nu in Horn de beschikking over 3 hectare grond met daarop een boerderij, verschillende opstallen en meerdere weiden waarop de dieren, elke diersoort apart, vrij en veilig kunnen rondlopen. Esmée richt zich zo veel mogelijk op de training van en gedragstherapie voor de dieren. Pascal is dierenverzorger en facilitair ondersteuner. Daarnaast zijn er vrijwilligers, die voor de dieren klaar staan om te helpen met de verzorgings- en schoonmaakwerkzaamheden.

Reacties