College van B&W: geen nieuwe woongroep in Horn

Foto: John Hölsgens

HORN – Het college van B&W wijst de plannen van stichting Dichterbij voor een nieuwe woongroep in Horn af. Met de uitbreiding van de zorginstelling zou het totaal aantal opvangplekken in het dorp op 57 komen. 

Dat is een te grote belasting voor het leefklimaat in het centrum, vindt het college nu. Dichterbij wilde op het terrein van de oude bakkerij aan de Dorpstraat een woongroep voor 18 personen met een verstandelijke beperking.

Tekorten
Bij omwonenden waren negatieve én positieve geluiden te horen over de voorgenomen komst. Zorgmanager Kay Punt van Dichterbij meent dat de doelgroep te vaak verward wordt met mensen met psychische problemen. De zorg van het college richtte zich echter vooral ook op financiële gevolgen. Dichterbij zou in de toekomst jeugdzorg of WMO-zorg kunnen aanvragen, terwijl Leudal forse tekorten heeft op dat terrein. Eerder wees ook raadslid Wagemans (Ronduit Open) daar al op, evenals op mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan.

Andere gedachten
Het college leek aanvankelijk van plan te gaan vergunnen, maar blijkt nu dus toch op andere gedachten te zijn gekomen. Dit ondanks de verzekering van Dichterbij dat de stichting, ook in de toekomst, niet van plan zou zijn de genoemde zorg aan te vragen op de locatie.

Reacties