Nieuwe opleidingen in procestechniek binnen de regio

Foto: Gilde Opleidingen

ROERMOND – Om het techniekonderwijs in de regio een impuls te geven gaat Gilde Opleidingen samenwerken met Technicom in het vormgeven én aanbieden van opleidingen in de procestechniek.

Technicom is een landelijke aanbieder van vakopleidingen in de procestechniek, onderhoud, logistiek en veiligheid.

Specifieke vraag
Peter Thuis, voorzitter van het College van Bestuur van Gilde Opleidingen en Robert Goedhart, directeur van Technicom, ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. De gezamenlijke ambitie is het onderwijsaanbod voor de procestechniek nog meer te kunnen richten op de behoefte en specifieke vraag van de bedrijven. In september zullen bij een viertal regionale bedrijven in de procestechniek bbl-trajecten (beroepsbegeleidende leerweg) starten, waarbij zowel docenten als Technicom worden ingezet. In de loop van het jaar worden bij andere bedrijven in de regio Limburg soortgelijke trajecten gestart.

Reacties