Hernieuwde start pilotproject verkoop van panden door gemeente

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Begin dit jaar startte de gemeente Leudal een pilotproject om panden te verkopen. Door de coronacrisis werd dat project echter uitgesteld. Nu komt er weer schot in de zaak.

Het gaat om vier panden: het voormalige gemeentehuis van Hunsel en Bruggerhof in diezelfde kern, het voormailge Rabobankgebouw in Heythuysen en het voormalig gemeentehuis van Haelen.

Meerwaarde
Bruggerhof en het gemeentehuis in Hunsel worden als eerste te koop aangeboden. In september en oktober komen daar de voormalige Rabobank in Heythuysen en het gemeentehuis in Haelen bij. Indien kopers deel willen nemen aan de pilot, dienen ze een plan te overleggen waarin wordt aangegeven welke invulling de koper aan het betreffende pand wil geven. Daarnaast dient men een bod uit te brengen. Een belangrijk onderdeel van de pilot voor de vier panden is verder de maatschappelijke meerwaarde die het pand krijgt na realisatie van het plan.

Verkoopproces
Kandidaten kunnen de gegevens van het verkoopproces en de bijbehorende stukken inzien via de website van de gemeente Leudal. Ook kunnen deze op aanvraag per e-mail worden toegestuurd. Daarnaast is het mogelijk voor potentiële kopers om de panden, op afspraak, te bezichtigen. De inschrijfperiode voor de panden Bruggerhof en gemeentehuis Hunsel sluit op 2 oktober 2020. Na de inschrijfperiode worden de plannen beoordeeld door de gemeente Leudal. Het college maakt aansluitend een keuze.

Reacties