Nieuwe aanpak beoordeling evenementen: adviesteam ondersteunt gemeente

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Op 8 juli is door het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, met hierin alle burgemeesters uit de regio, besloten om tot een regionale werkwijze voor evenementen te komen.

In lijn met de landelijke aanwijzingen en noodverordening is een proces beschreven, om de aanvraag en invulling van evenementen te beoordelen.

Scan
Daarnaast werd een multidisciplinair adviesteam COVID-19 samengesteld. Dit team gaat het proces ondersteunen en werkt nauw samen met de gemeenten en lokale partijen. Een nieuwe aanvraag voor een evenementenvergunning die bij de gemeente wordt ingediend, zal naast de reguliere beoordeling voortaan worden aangevuld met een zogenoemde COVID-scan. De gemeente voert deze scan zelf uit. Indien nodig wordt het evenement voorgelegd aan het COVID-19 adviesteam van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zij zullen de gemeente dan van een aanvullend advies voorzien.

Realiteit
Volgens de gemeente blijft het, juist na de versoepeling, belangrijk om de aanwijzingen te volgen. Alleen dan kunnen evenementen veilig en COVID-proof plaatsvinden, zodat de verspreiding van het coronavirus voorkomen kan worden. Het vraagt vanuit meerdere partijen veel onderlinge samenwerking, afstemming en begrip, vooral in de beginperiode. Dat kan in de praktijk ook betekenen dat evenementen waar lang naar uitgekeken is, helaas (nog) niet door kunnen gaan of alleen in een aangepaste vorm. Het is de realiteit waar we vandaag de dag mee te maken hebben, benadrukt de gemeente. Maar nodig, om er voor en met elkaar voor te zorgen dat we gezond blijven. Alle aanvragers van een evenement in Leudal dienen naast de aanvraag ook de informatie voor een COVID-proof evenement in te vullen. Dit is te vinden via deze site.

Reacties