CDA wil snelle inventarisatie en aanpak ventilatie in oude gemeentelijke accommodaties

Foto: Pixabay - PIRO4D (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Begin juli erkende het RIVM dat het coronavirus zich ook via de lucht verspreidt, via zogenaamde aerosolen: zéér kleine druppeltjes. Goede ventilatie in gebouwen is daarom van groot belang ter voorkoming van besmetting op deze manier.

Er wordt aangenomen dat het coronavirus zich mede via deze druppeltjes heeft kunnen verspreiden en burgers heeft kunnen treffen. Het CDA maakt zich nu zorgen over de kwaliteit van de ventilatie en luchtbehandelingsystemen in de oudere gemeenschapshuizen van Leudal. Een aantal is zeker ouder dan tien jaar.

Aanpak
Voldoen deze nog wel aan de eisen van dit moment? Dat is wat de christendemocareten zich onder meer afvragen. Besmetting door aerosolen, mogelijk als gevolg van ondeugdelijke lucht- en klimaatbeheersing moet natuurlijk voorkomen worden. Voor die gemeenschapshuizen waar de luchtbehandeling en ventilatie niet meer deugen, moet een plan van aanpak en uitvoering daarvan komen, zo heeft de oppositiepartij aan het college laten weten.

Spoed
Het CDA is van mening dat de inventarisatie niet kan wachten tot na het zomerreces en maant dus tot spoed. In de herfst en winterperiode zullen burgers weer binnen bijeen gaan komen en dat moet veilig kunnen. De partij dringt daarom aan op de vorming van een taskforce ‘Luchtkwaliteit Gemeentelijke Accommodaties’, samen met regionale ondernemingen. Daarin kan kennis en expertise van deze marktpartijen dan efficiënt worden ingezet, zo meent de fractie, wat dan bovendien weer een impuls zou kunnen geven aan de lokale economie.

Reacties