Wagemans (Ronduit Open) waarschuwt voor financiële gevolgen voor gemeente door woongroep in Horn

Foto: John Hölsgens

HORN – In Horn maken mensen zich zorgen vanwege het voornemen van zorginstelling Dichterbij, om aan de Dorpstraat een nieuwe woongroep te vestigen.

Dichterbij wil daar in november, op de locatie achter nummer 49, twee lagen met negen woonunits openen. Deze zijn bedoeld voor achttien personen met een verstandelijke beperking. Zo’n tien inwoners zouden bezwaren hebben daartegen. Er komen te veel opvangplaatsen voor bijzondere doelgroepen in de kern vinden zij.

Verslag
Ook raadslid Mathieu Wagemans, van coalitiepartij Ronduit Open, werd de afgelopen weken door burgers uit het dorp benaderd. Hij heeft het college nu vragen gesteld, omdat hij meent dat er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan. ‘Ik nam kennis van een verslag van overleg dat met omwonenden is gevoerd en ik heb twijfels of de door Dichterbij aan omwonenden versterkte informatie correct is, met betrekking tot de planologische toelaatbaarheid van het plan voor een nieuwe Woongroep’ zo schrijft het raadslid in een brief die hij woensdag verstuurde.

Miljoenentekort
Bovendien wijst Wagemans op de financiële consequenties van het plan voor de gemeente. ‘We kampen nu al met een miljoenentekort rond de jeugdzorg. Er is de afgelopen maanden aan de orde geweest of Leudal moet doorgaan op de weg om zich te profileren als zorggemeente, nu de tekorten op de jeugdzorg draconische vormen aannemen. Daar komt bij dat we verplichtingen hebben om overeenkomsten die in het verleden met andere gemeenten zijn gesloten, na te komen. De bepalingen in die overeenkomsten geven ons niet de ruimte die eenzijdig te ontbinden. Dat kan juridisch niet en zou bovendien bestuurlijk onfatsoenlijk zijn’ aldus Wagemans. Hij dringt er op aan dat, als de gemeente overweegt medewerking te verlenen aan het plan in Horn, eerst de gemeenteraad te infomeren over de financiële gevolgen. ‘Ik ga er ook van uit dat, ingeval er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan, het uiteindelijk aan de gemeenteraad is hierover te besluiten’ zo schrijft hij.

Goede afweging
Wethouder Arno Walraven (Samen Verder) gaf vandaag in Dagblad De Limburger aan dat de komst van de woongroep nog niet vaststaat. ‘We zullen een goede afweging maken’ beloofde hij. De zorgmanager van Dichterbij, Kay Punt, zei in hetzelfde artikel dat mensen altijd bij hem aan de bel kunnen trekken met vragen of onduidelijkheden: ‘Ervaring leert dat als we uitleggen hoe we werken, een groot deel van de zorgen wordt weggenomen. We willen juist verbinding zoeken met de buurt.’

Reacties