Ook provincie Limburg inventariseert behoefte aan woonwagenstandplaatsen

Foto: Facebook

LEUDAL – Ook de provincie Limburg heeft onderzoek laten doen naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Limburgse gemeente. Deze inventarisatie is gedaan in 29 gemeenten, naar aanleiding van recente verzoeken van woonwagenbewoners om nieuwe standplaatsen toe te voegen.

Ook de rapporten van het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman waren een drijfveer achter het provinciale onderzoek.

Oplevering
De gemeente Leudal liet al in het eerste kwartaal van 2019 een eigen woonbehoefteonderzoek onder de woonwagenbewoners uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn volgens de gemeente van invloed op het nog te ontwikkelen woonwagenbeleid voor de gemeente. Vooruitlopend op dat beleid realiseert de gemeente momenteel een viertal standplaatsen met woonwagens, die volgens een woordvoerster in september dit jaar opgeleverd worden op locatie Molenzicht. De nieuwe standplaatsen zijn ook het resultaat van verschillende protestacties van woonwagenbewoners.

Reacties