Kelpen-Oler: één tankstation in ruil voor een ander?

Foto: John Hölsgens

KELPEN-OLER – De realisering van de plannen rond de N280 zal ter hoogte van Kelpen-Oler behoorlijk ingrijpende gevolgen hebben voor bestaande functies, grondgebruik en grondeigendom.

Één van de onderdelen van de plannen is de mogelijke vestiging van een tankstation.

Harde Informatie
Volgens raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) heeft het college van B&W daarbij het standpunt ingenomen dat als voorwaarde voor die vestiging elders in Leudal een tankstation moet verdwijnen. Deze voorwaarde is volgens Wagemans aan belangstellenden meegedeeld. Hij zegt zich daarbij te baseren op ‘harde informatie’ van ondernemers. Het raadslid vraagt zich af of er voor de belangstellenden nu wel sprake is van een gelijk speelveld, of dat er feitelijk al een besluit is genomen ten gunste van een ondernemer. Ook verneemt hij graag van het college of er sprake is van meer aanvullende voorwaarden of overwegingen. Wagemans heeft zijn vragen schriftelijk gesteld aan het college.

Reacties