Dikke duimen voor ’t Maasveld in Neer

Foto: 't Maasveld

NEER – Buurtbewoners én sportliefhebbers Frans Jacobs, Peter Metsemakers en Martin Wijnen gingen woensdagavond met veel plezier op pad in Neer. Ze bezochten samen met drie enthousiaste betrokkenen enkele straten direct grenzend aan het sportpark. Anders gezegd: de directe buren van ’t Maasveld.

De bedoeling was om het draagvlak voor ’t Maasveld te peilen. Het leverde veel mooie en positieve reacties op. Het overgrote merendeel van de direct aanwonenden geeft een dikke duim vóór ’t Maasveld.

Leefbaarheid
Zo’n 75 procent van de aanwonenden is gesproken. Van die 75 procent gaf meer dan 90 procent een dikke duim voor ’t Maasveld. Een deel daarvan hier in beeld. Van de resterende 10% was ook een deel neutraal. Rikie Verhaeg, wonende aan de Maasweg: ‘Ik heb ook vragen gehad. Ik hoorde geluiden van mensen die zeggen dat als er wielerwedstrijden worden georganiseerd, er dan geen gebruik gemaakt kan worden van het zwembad. Dat zou ik inderdaad erg jammer vinden. Maar ik weet inmiddels vanuit de stichting dat het zwembad altijd bereikbaar en beschikbaar is. En wat betreft geluid: momenteel kunnen we in onze achtertuin de muziek en de opstelling van de voetbalteams volgen. Ik hoop dat met de ontwikkeling van ’t Maasveld rekening wordt gehouden met de buurt en dat de geluidsoverlast verminderd. Dat is in ieder geval wel de insteek, begreep ik tijdens de informatieavonden. Hoe ik tegen ’t Maasveld en de veilige wieleromgeving aan kijk? Ik vind dat het de leefbaarheid van Neer ten goede komt. En als de sportvelden aantrekkelijker zijn gemaakt, is dat uitnodigender voor mensen om actief te gaan bewegen. Ik ga niet meer de wielerbaan op. Maar ik vind het leuk om jongeren te zien wielrennen.’
Wiel en Ria Derikx, wonen aan de Acacialaan: ‘Als je hier woont, dan weet je dat er van alles gebeurt. ’t Maasveld moet gewoon doorgaan. Zorgen dat het hier beter wordt, ook qua leefbaarheid. Sport en spel zijn belangrijk voor mensen. En het is een stuk veiliger om de fietsverenigingen uit de omgeving en zeker de jeugd op een wielerbaan hier te laten fietsen, dan op de openbare weg.’

Raadsbesluit
Op dinsdag 30 juni moet er een raadsbesluit komen: een bekrachtiging van een eerder besluit in december 2017 over de veilige wieleromgeving op ’t Maasveld. Daarna kan de volgende stap naar verdere uitvoering gezet worden. Het gerenoveerde park, inclusief veilige wieleromgeving zou dan vóór de zomer van 2022 gereed moeten zijn. De renovatie van de sporthal is reeds gestart. De sportvloer is voor de start van nieuwe zaalsportseizoen, september 2020, gereed.

Reacties