Project Waterbloem in Neer moet droogte tegengaan

Foto: Waterschap Limburg

NEER – Limburg kampt alweer een tijdje met een flinke aanhoudende droogte. Waterschap Limburg moet die problematiek op de lange termijn én korte termijn bestrijden. Bij een pilot in het landbouwgebied ten noorden van Neer komt die tweeledige aanpak samen.

De organisatie is daar voor het natuurgebied Waterbloem bezig met het opzetten van een plan, waarbij de droogte wordt aangepakt maar ook de landbouwbelangen een belangrijke rol spelen. Het watersysteem zal in de toekomst zo worden aangelegd, dat water vanuit het afwateringkanaal een aanvoerkanaal wordt voor de landbouwpercelen ten noorden van Neer.

Watersysteem
Waterschapsbestuurder Josette van Wersch: ‘De gevolgen van de aanhoudende droogte in het gebied zijn groot. Zowel voor de natuur als ook voor de landbouw. In het project Waterbloem willen we het watersysteem zo inrichten, dat bij droogte het systeem niet water afvoert maar juist de mogelijkheid biedt om water aan te voeren. We kijken nu of dit ook in de praktijk werkt en waar verbeteringen aangebracht moeten worden. Op deze manier helpen we de agrariërs op de korte termijn en leren we allemaal voor de langere termijn.’

Film
Het project Waterbloem gaat in juni van start en komt voort uit het beleid van Nieuw Limburgs Peil, waarbij met de omgeving is gekeken welke problemen er spelen en welke oplossingen daarbij zouden kunnen werken. Omdat Waterschap Limburg door de coronamaatregelen geen grote bijeenkomsten kan organiseren, wordt er een film over het plan gemaakt waarbij de verschillende varianten worden toegelicht en grondeigenaren gevraagd wordt hun inbreng te leveren.

Reacties