Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod oppervlaktewater af

Foto: Puixabay - alkemade (CC0-Public Domain)

LIMBURG – Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei vanaf 6.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020.

Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegengaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.

Gezamenlijk
Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater.

Har Frenken

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: ‘Het relatief nieuwe fenomeen van watertekorten vraagt om een structureel andere manier van waterbeheer en omgaan met water. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. Van het zorgen voor regenwateropvang bij je thuis tot het kijken naar gezamenlijke aanpakken over waterbeschikbaarheid door overheden, bedrijfsleven, land- en tuinbouw en natuurorganisaties.’

Extreem weer
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer.
Frenken: ‘In 2018 en 2019 hadden we ook al te maken met droge jaren. De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. Mede doordat alle stuwen, ook de boerenstuwen, de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water vast te houden, zagen we in maart dat de grondwaterstanden weer op peil waren. Door de lange periode van droogte de afgelopen weken, zien we dat watervoeren in de beken nu weer afnemen en de grondwaterpeilen zakken.’

Controles
Waterschap Limburg heeft vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater geïnformeerd met een brief over het verbod. Ook informeert het waterschap betrokken instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats. Het waterschap houdt verder ook de komende tijd het water vast in de beken, door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water.

Uitzondering
Bij hoge uitzondering is het is mogelijk om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod aan te vragen, als nut en noodzaak van de onttrekking voldoende onderbouwd is en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt. Ook zijn er voor het onttrekkingsverbod uitzonderingen op beken die voldoende afvoer hebben en voor de kapitaalintensieve teelt.

Melden
Meer informatie over de beken die uitgezonderd zijn van het onttrekkingsverbod oppervlaktewater en het aanvragen van een tijdelijke ontheffing, staat op de website van Waterschap Limburg. Mensen met vragen over het onttrekkingsverbod kunnen zich ook melden bij Waterschap Limburg via telefoon (088-88.90.100) of e-mail: [email protected] Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water van Waterschap Limburg. Dat is 24 uur per dag bereikbaar via 0800-0341.

Reacties