Gemeente heet SW-medewerkers Westrom welkom

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Wethouder Robert Martens (D66) verwelkomt komende woensdag vijfentwintig SW-medewerkers van de Westrom en Risse in het gemeentehuis, in verband met het startmoment van de integratie van de SW-medewerkers en de medewerkers buitendienst van Leudal.

Vanaf 1 januari 2020 vallen de SW-medewerkers rechtstreeks onder de afdeling beheer openbare ruimte (BOR) van de Leudal en gaan ze mee uitvoering geven aan het groenonderhoud in de gemeente.

Rayons
Martens: ‘We waren al heel blij met hun inzet maar zijn er trots op dat ze vanaf het nieuwe jaar ook echt bij de gemeente Leudal werkzaam zijn. Ze vormen een welkome aanvulling bij de uitvoering van het groenonderhoud. Met de nadere uitwerking van de samenwerking gaan wij op korte termijn aan de slag. We zijn er in ieder geval van overtuigd dat met de komst van de nieuwe collega’s onze gemeente nog mooier wordt. Na de komst van de medewerkers wordt de buitendienst ingedeeld in drie rayons. Per rayon worden vier tot zes dorpen bediend. Daarmee bereiken we, dat inwoners de medewerkers beter leren kennen en de medewerkers de openbare ruimte in de dorpen beter gaan onderhouden.’

Aansturing
Door de uittreding van de Westrom uit de constructie Prio Verve is besloten medewerkers van de Westrom terug te plaatsen onder de directe supervisie van de gemeenten. In dit geval betreft het de medewerkers van de Westrom Groen, die vanuit de Prio verve constructie al in Leudal werkzaam waren. De gemeente gaat zorgen voor meer en betere huisvesting en de dagelijkse aansturing van de medewerkers.

Reacties