Ondergrondse afvalcontainers: meer capaciteit en minder zwerfvuil

Foto: Facebook zwerfvuil

LEUDAL – In de gemeente Leudal worden, daar waar dat mogelijk is, de bovengrondse containers van de wijkmilieuparken vervangen door ondergrondse containers.

Het gaat daarbij om containers voor inzameling van droge componenten, glas, textiel, plastic verpakkingsafval, drinkpakken en metalen. Één en ander gebeurt in samenwerking met RD Maasland.

Voordelen
Om geen extra kosten te maken valt de aanleg van de ondergrondse wijkmilieuparken samen met de reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden van parken, die toch al daarvoor op de lijst stonden. Het plaatsen van ondergrondse containers levert vijf keer zoveel opslagcapaciteit op en gaat zwerfvuil tegen. Inwoners kunnen afval zeven dagen per week kwijt, tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

Verantwoordelijkheid
Wethouder Piet Verlinden (Samen Verder): ‘Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat levert weer nieuwe grondstoffen, energie én geld op. Iedereen kan dus afval scheiden en als gemeente willen we dit zo goed mogelijk faciliteren. Ondergrondse containers zijn daar een voorbeeld van. Met zijn allen kunnen we Leudal schoon houden, maar dan is het ook de verantwoordelijkheid van ons allemaal om het afval te scheiden en te deponeren in de daarvoor bestemde container.’

Werkzaamheden
Op dit moment vindt in Roggel, op de Brugstraat, de reconstructie plaats van het wijkmilieupark met de vervanging van bovengrondse door ondergrondse containers. Het voornemen is om in het voorjaar van 2020 te starten met de aanpak van het wijkmilieupark in de kern Ell. Hierover vindt nog overleg plaats met de dorpsraad. Mensen die meer willen weten over hoe je afval kunt scheiden kunnen de afvalscheidingswijzer raadplegen. Staat er afval langs containers? Laat het de gemeente weten.

Reacties