College stemt in met plannen sportpark HEG Kelpen-Oler

Foto: Pixabay - flooy (CC0-Public Domain)

KELPEN-OLER – In 2016 klopten de voorzitters van de voetbalverenigingen GKC (de fusievereniging uit Grathem en Kelpen-Oler), RKESV (Ell) en RKHVC (Hunsel) bij de gemeente aan met het plan om te fuseren.

Een toekomstbestendige voetbalvereniging voor de kernen in Leudal-West was het doel. Daarnaast vroegen de clubs aan de gemeente om een unilocatie, een ‘verzamelgebouw’ te ontwikkelen. Uit een studie kwam naar voren dat de locatie aan de Oranjestraat in Kelpen-Oler de voorkeur verdiende.

Raadsvoorstel
Op 6 februari 2018 stelde de gemeenteraad de locatie Oranjestraat Kelpen-Oler dan ook vast, echter wel met de wens onderzoek te laten uitvoeren naar de geschiktheid van het gebied in verband met de waterhuishouding. Uit nader onderzoek bleek dat er geen onoverkomelijke belemmeringen zijn om het gebied geschikt te maken voor de voetbalaccommodatie. Daarop is in maart 2019 gestart met de ontwikkeling van het ontwerp voor het nieuwe sportpark HEG Kelpen-Oler. Het college van B&W heeft deze week een raadsvoorstel opgesteld, met een investeringskrediet van 5,4 miljoen euro. Daarnaast heeft het college ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan van agrarische bestemming naar sportbestemming.

Accommodatie
Het investeringskrediet en het bestemmingsplan worden in de raadscommissie Sociaal op 25 november en Fysiek op 26 november besproken. Naar aanleiding daarvan is het aan de raad om op dinsdag 10 december het krediet en bestemmingsplan definitief vast te stellen. De nieuwe accommodatie voor de voetbalverenigingen gaat bestaan uit een parkeerplaats, vier voetbalvelden, kleedlokalen, bestuurs- en bergruimte en een kantine bestaande uit twee verdiepingen.

Reacties