Lokaal akkoord moet bijdragen aan duurzame sportcultuur en infrastructuur

Foto: Facebook SV Roggel jeugd

LEUDAL – De gemeente Leudal en de sportverenigingen Laco, SV Roggel en Atletiek Leudal hebben de intentieverklaring Lokaal sportakkoord ondertekend. Het doel van dat akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Sportverenigingen en gemeente gaan hier samen mee aan de slag, maar daarnaast is Bureau Negen is ingeschakeld om dit proces te begeleiden en een sportformateur aan te leveren.

Sportinfrastructur
Wethouder Stan Backus (Ronduit Open): ‘Het sportakkoord kent een aantal ambities waarop we de komende jaren gaan inzetten, zoals vitale sport- en beweegaanbieders, een duurzame sportinfrastructuur én een positieve sportcultuur. Het is aan de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere partners op lokaal niveau om hier uitvoering aan te geven. Ook zonder dit sportakkoord kan er natuurlijk bewogen en gesport worden, maar dit is een mooie aanvulling om samen nog intensiever te investeren in de sport binnen Leudal.’

Budget
Gemeenten hebben de mogelijkheid geld aan te vragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een lokaal sportakkoord. Leudal heeft recht op een budget van 20.000 euro per jaar om te besteden aan een of meer thema’s van het sportakkoord. De lokale verenigingen en de sportformateur maken gezamenlijk afspraken over de manier waarop de ambities op het gebied van sport en bewegen bereikt kunnen worden. Ook die sportformateur wordt overigens met rijksmiddelen bekostigd. Namens de gemeente Leudal ondertekende burgemeester Désirée Schmalschläger het akkoord, naast afgevaardigden van de drie sportverenigingen. Ook andere partijen en verenigingen worden echter op korte termijn betrokken.

Reacties