Wethouder Arno Walraven: ‘Impact stikstofbesluit Raad van State is groot’

Foto: Pixabay - jarmoluk (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Het zijn in Leudal vooral woningbouwprojecten die problemen ondervinden door de stikstofuitspraak van de Raad van State, waarin staat dat projecten qua uitstoot van stikstof neutraal moeten zijn.

De gemeente moet daardoor vergunningen opnieuw bekijken en wethouder Arno Walraven noemt dat frustrerend én een behoorlijke kostenpost.

Doorberekend
‘Wat goed is voor de natuur is ook goed voor ons’ zegt Walraven vandaag tegenover 1Limburg. ‘Maar de gemeente was volop in ontwikkeling en de bouwsector trok net weer aan. Nu moeten we een forse pas op de plaats maken. En de kosten daarvan zullen uiteindelijk worden doorberekend aan de inwoners.’ Walraven noemde de impact van de uitspraak groot, zeker voor een relatief kleine gemeente waarbij de expertise op dit vlak voor een deel ontbreekt. De beslissing treft ook boerenbedrijven in Leudal.

Reacties

0