‘Sterk be­roeps­on­der­wijs be­lang­rijk voor ge­zon­de ar­beids­markt’

Foto: Sandra Huntjens

LIMBURG – Vertegenwoordigers van verschillende Limburgse vmbo’s, mbo’s en gemeenten kwamen de afgelopen week bij elkaar om de actuele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs met elkaar te bespreken.

Nieuwe wetgeving en regelgeving vanuit de Rijksoverheid maakt het mogelijk om de samenwerking tussen het vmbo en mbo te versterken.

Tekorten
Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de kansen en uitdagingen die het landelijke programma Sterk Beroepsonderwijs biedt. Doel van deze conferentie was om beter inzicht te krijgen wat dit betekent voor het vmbo en mbo in Limburg. Gedeputeerde Joost van de Akker (VVD) onderstreepte het belang van de werkconferentie: ‘In Limburg hebben we iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er zijn grote tekorten in sectoren als de techniek, bouw, horeca, zorg en logistiek. Daarom vind ik het belangrijk dat we samenwerking zoeken. Het optimaliseren van de doorlopende leerlijnen tussen het voorgezet onderwijs en het mbo, legt de basis voor de toekomst van onze Limburgse leerlingen en een gezonde arbeidsmarkt.’

Doorstroom
Als voorbeelden van wat kan verbeteren door het programma Sterk Beroepsonderwijs noemt de provincie onder meer de mogelijkheden voor jongeren om een startkwalificatie te behalen, minder uitval, het bevorderen van gelijke kansen en een snellere en succesvollere doorstroom.

Reacties

0