Holmel wint een belangrijke slag bij bestuursrechter, omwonenden willen in beroep

Foto: John Hölsgens

ROERMOND – De bestuursrechter in Roermond heeft mestvergistingsbedrijf Holmel in Heythuysen alsnog in het gelijk gesteld in haar geschil met de gemeente Leudal.

Het bedrijf maakte bezwaar tegen het handhavend optreden van de gemeente, tegen het indrogen en bewerken van mest tot briketten.

Droogtunnel
Volgens de gemeente Leudal zijn deze activiteiten niet toegestaan op het terrein van Holmel, gelegen op Aan de Heibloem. Holmel bestrijdt dat het proces van mestverwerking in strijd is met het bestemmingsplan en is van mening dat de aangevraagde vergunning voor een droogtunnel en opslagruimte ten onrechte is geweigerd.De bestuursrechter heeft nu bepaald dat Leudal zich opnieuw over de vergunningsaanvraag voor de bedrijfsuitbreiding moet buigen.

Geur
Ook de geuroverlast voor omwonenden is volgens de rechter geen reden om de vergunning te weigeren, omdat de gemeente ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan nog geen specifieke eisen aan het geurbeleid had gesteld. In 2016 werd een onafhankelijk geuronderzoek ingesteld door de gemeente, nadat omwonenden zienswijzen hadden ingediend na instemming met een ontwerpvergunning voor de uitbreiding. Het onderzoek was voor het college van burgemeester en wethouders reden om toch niet mee te werken aan legalisatie van de uitbreiding van Holmel. Ten onrechte, meent de rechter nu.

Blij
Holmel is uiteraard blij met de uitspraak en wil in gesprek met de gemeente. Die heeft laten weten dat het college van burgemeester en wethouders zich eerst op korte termijn inhoudelijk gaat beraden. De omwonenden zijn natuurlijk teleurgesteld. Vertegenwoordiger Ton van de Wiel: ‘Ons belang is geheel ter zijde geschoven door de rechter. Dat is onverteerbaar. De volgende stap is beroep aantekenen.’

 

Reacties