Open brief aan minister: ‘Laat lokale overheden zelf aan de slag gaan met klimaatdoelen’

Foto: John Hölsgens

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

Raadslid Michel Graef (Samen Verder), tevens kandidaat bij de Provinciale Statenverkiezingen voor Lokaal Limburg, schreef een open brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren (D66).

‘Aan de minister van Binnenlandse Zaken,

Excellentie,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Want het Rijk dat locaties gaat aanwijzen voor windparken? Recentelijk stelde u dat het plaatsen van windmolens en zonneweiden desnoods afgedwongen moest worden. Vooruit, laat ik uw enthousiasme toejuichen. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen hè? Buiten het feit dat u niks lijkt te begrijpen van het huidige politieke klimaat – waarin u toch echt nog een hoop vertrouwen heeft terug te winnen- is dit ook de manier om te zorgen dat projecten verzanden in bezwaarprocedures en rechtsgangen. Geen vooruitgang en ontevreden burgers, daar hebben we niets aan.

Gelukkig heeft u lokale overheden die u bij deze klus graag bijstaan. Deze hebben ervaring als pragmatische probleemoplossers en bieden maatwerk als het aankomt op bijvoorbeeld ruimtelijke ordening. Want dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig -die doelen van u- uiteindelijk komen die dingen wel in onze achtertuinen. Lijkt me een beetje inspraak toch niet te veel gevraagd. En dat hoeft helemaal niet tot vrijblijvendheid te leiden, laat ons lokaal maar gewoon aan het werk gaan. ‘Nee’, is zelf met een alternatief komen.

Doen we toch al een tijdje hoor, denk maar eens aan werken met restwarmte, autovrije zones of alternatieve vormen van afvalinzameling. Laat staan al die windmolens en zonnepanelen die voor uw klimaatakkoord al gerealiseerd waren. Sterker nog, in veel gevallen heeft landelijke regelgeving eerder geremd dan geholpen. Lokaal willen we namelijk aanpakken, juist in samenwerking met innovatieve en ambitieuze burgers en bedrijven. Want als we burgers eigenaar maken in de energietransitie, houden ze er ook nog iets aan over. De transitie is immers al duur genoeg. Bent u inmiddels klaar met rekenen trouwens?

Geef lokale overheden dus de ruimte om zelf aan de slag te gaan met de klimaatdoelen. We zullen u niet teleurstellen. Als u een praktijkvoorbeeld nodig heeft komt u maar eens in Neer kijken waar de tweede lichting windmolens zonder bezwaar als hamerstuk door de gemeenteraad werd afgetikt. Kwestie van burgers zelf initiatieven laten ontwikkelen, vooraf draagvlak creëren en opbrengsten verdelen in de directe omgeving. Kan dus gewoon, hoeven we ook niks op te leggen.’

Hoogachtend,

Michel Graef

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen