Verbijstering en vragen na Zembla-uitzending: vuile grond storten standaardpraktijk bij baggeren

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Collega-raadslid Heleen Wijers en ik (Samen Verder) hebben net als commissielid Baldwin Graber van Ronduit Open met verbazing gekeken naar de tv-uitzending van Zembla op 26 september en de uitspraken daarin van de door de minister aangestelde onderzoeker. In deze uitzending bleek dat het gangbare praktijk is in Nederland om bij het baggeren  – en zogenaamde ‘ontwateringsprojecten’ in het bijzonder – vervuilde grond terug te storten.

Alle drie dachten we gelijk aan het door de provincie opgedrongen project Wijnaerden in Buggenum, waar we gezamenlijk erg kritisch in zijn opgetrokken en dat nog steeds zwaar op ons gemoed weegt. De firma Kuypers staat allerminst bekend als kwaadwillend, maar als wanpraktijken de standaard blijken te zijn lijkt uiterste voorzichtigheid toch geboden. We hebben wethouder Martens daarom de nodige vragen gesteld waaronder het verzoek om, indien er enige schijn is van misstanden, risico’s en onduidelijkheden in toezicht, registratie en uitvoering, alle werkzaamheden stop te leggen totdat er duidelijkheid is.

De reportage van Zembla was dan ook niet mis en de onderzoeker was dan ook duidelijk in zijn oordeel: ‘Kappen met die troep!’
‘En masse’ wordt vuile grond gestort, die in sommige gevallen zelfs arseen of asbest blijkt te bevatten zoals in Zuid-Holland bij de Meerslouwerplas. Zembla legt bloot dat dit in veel gevallen zelfs legaal is omdat, onvoorstelbaar maar waar, in Nederland bij wet geregeld blijkt dat grond waarvan het ‘soortelijk gewicht’ niet meer dan 20% vervuild is als schone grond mag worden geregistreerd. Dus 1000 kilo bagger storten waarvan 199 kilo piepschuim, is ‘schone grond’. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat toezichthouders hier in sommige gevallen zelfs aan mee lijken te werken, om zo ook illegale vuile grond te storten.’

Pieke Houben
Raadslid Samen Verder 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen