‘Goedkeuren industrieel geurbeleid betekent het ‘failliet’ voor Zevenellen’

Foto: Facebook Zevenellen

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘In 2015 startte OML met de herbestemming van het Zevenellen terrein. Zevenellen moet een biobased industrieterrein worden, waar bedrijven zich kunnen vestigen die activiteiten uitvoeren zoals de ontwikkeling van nieuwe producten uit biomassa en het nuttig inzetten van reststromen of biomassa. Zevenellen moet aansluiten op de regio met als doelgroepen agrariërs, maak- en feedbedrijven met een focus op product en procesinnovatie en aandachtsgebieden maakindustrie en technologie. Het biobased initiatief Zevenellen past nadrukkelijk in de bovenlokale samenwerking, in het kader van Green Port en Key Port en speelt een belangrijke rol in het agrarisch activiteitenprogramma.

Wat we nu zien is dat de coalitie samen met het college, met de vaststelling van het industrieel geurbeleid, ‘de oren laat hangen’ naar een kleine minderheid van burgers die per definitie helemaal niets willen op Zevenellen. Daaraan offert zij het gemeenschappelijke belang van de hele gemeente Leudal en de regio op. Ook de grondeigenaren, waaronder nota bene OML waar de gemeente aandeelhouder in is, staan in de kou. Het is veelbetekenend dat bij de behandeling in de raad hun visies geen deel uitmaakten van de bijgevoegde stukken.

Met dit industrieel geurbeleid organiseert de gemeente het verzet van haar eigen burgers. Daarenboven is het een gedrocht van een regeling; uiterst complex in uitvoering en handhaving. Het gevolg van deze regeling is dat er zich slechts enkele biobased bedrijven kunnen vestigen, want de geurnorm loopt snel vol. Welk bedrijf gaat zich hieraan wagen?

Uiteraard is reeds voorzien in de gevolgen van dit beleid. Er komen minder bedrijven. Planschade claims van grondeigenaren zijn niet ondenkbaar. Zevenellen is ineens een terrein waar ook andere bedrijven zich mogen vestigen. Hoe zit dat nu met ‘Zevenellen the centre of biobased agriculture’? Alleen met een duidelijke visie is deze vraag te beantwoorden. Die visie ontbeert dit college zoals zo vaak.

Hoe gaat men dat uitleggen aan onze partners in Green Port en Key Port? Wat betekent dit voor de voortgang van het regionaal afgesproken Agrarisch Activiteitenprogramma en voor de innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector waar ondernemers zoveel energie in stoppen?

We gaan het meemaken ‘Gemeente Leudal…voor al uw ondernemerszaken!”

Huub van Helden
Fractievoorzitter CDA

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen