D66 Leudal niet gerust over de toekomst van De Nassaurie in Grathem

Iris Schors (D66)
Foto: D66 Leudal

GRATHEM – De opluchting was bijna voelbaar toen eerder deze maand het bericht vanuit Grathem kwam dat De Nassaurie een doorstart zou maken. Raadslid Iris Schors van D66 blijkt er echter allerminst gerust op.

‘Volgens de initiatiefgroep was het noodzakelijk om een commerciële exploitant te vinden om de toekomst veilig te stellen. Echter, tot op heden is er geen nieuwe exploitant gevonden’ laat de fractie bij monde van Schors weten.

Toezegging
‘In 2018 was het niet mogelijk om de Nassaurie draaiende te houden zonder een exploitant. De gemeente Leudal heeft daarom toen een forse extra bijdrage geleverd in de exploitatiekosten van het gemeenschapshuis. De wethouder heeft toegezegd dat er uiterlijk op 1 januari 2019 duidelijkheid zou komen over de toekomst van de Nassaurie, maar die toezegging is tot op heden niet nagekomen.’

Vragen
Schors vuurt daarom een serie raadsvragen op het college af. Ze wil onder meer weten hoe zit het met de incidentele subsidie van 30.000 euro die beschikbaar is gesteld voor het boekjaar 2018, maar ook hoeveel van de toegezegde maximaal 30.000 subsidie voor het boekjaar 2018 daadwerkelijk is besteed in dat jaar. Verder wil zij graag bevestigd zien dat er vanaf 1 januari 2019 geen bijdrage meer wordt gedaan door de gemeente Leudal. Daarnaast vraagt Schors zich af of de stichting aan haar betalingsverplichtingen voldoet en waarom de gemeenteraad nog geen rapportage heeft mogen ontvangen, terwijl die was toegezegd voor begin dit jaar. Tot slot is D66 geinteresseerd in het aantal betaalde uren dat De Nassaurie gehuurd wordt door de gemeenschap van Grathem in 2019 én ligt er de vraag of er concrete toezeggingen van huurders zijn vastgelegd.

Reactie
Verantwoordelijk wethouder Stan Backus (Ronduit Open) kwam dinsdagochtend meteen met een reactie. Hij begreep weinig van de vragen uit de hoek van de coalitiepartner. ‘Dit onderwerp is in januari in de commissievergadering nog besproken, naar aanleiding van vragen van Richard Verheul van Leudal Sociaal. Ik heb toen aangegeven dat de afspraken met betrekking tot de eventuele doorstart van De Nassaurie nog steeds opgeld doen. Het proces heeft alleen wat vertraging opgelopen door het afhaken van de beoogde exploitant. Op dit moment is sprake van een overgangsscenario, waarbij met hulp van vrijwilligers en in afwachting van een nieuwe exploitant, De Nassaurie voorlopig toch voor de gemeenschap Grathem beschikbaar blijft. De door de gemeenteraad aangegeven kaders, in dit geval het beschikbaar gestelde subsidiebedrag van 30.000 euro, blijft van toepassing.’

Backus gaf verder aan dat hij in de december de raad nog heeft aangeboden om deze vóór 1 januari te informeren middels een overleg. ‘Maar daar bleek toen geen behoefte aan’ besluit hij.

'

Reacties

article
16586
D66 niet gerust over toekomst Nassaurie
GRATHEM – De opluchting was bijna voelbaar toen eerder deze maand het bericht vanuit Grathem
https://leudal.nieuws.nl/2019/02/26/d66-leudal-niet-gerust-over-de-toekomst-van-de-nassaurie-in-grathem/
2019-02-26T08:50:56+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/02/26083534/02-Iris-Schors-298x234.jpg
betalingsverplichtingen, commerciële exploitant, commissievergadering, D66, De Nassaurie, doorstart, Iris Schors, Leudal Sociaal, ongerustheid, overgangsscenario, rapportage, Richard Verheul, Ronduit Open, Stan Backus, Subsidie, toezeggingen, vragen
Nieuws