Buisleidingenstrook door Leudal is een ‘indicatief tracé’

Foto: PXHERE - CC0 (Public Domain)

LEUDAL – Een aantal gemeenten in Limburg en Noord Brabant maken zich al enige tijd zorgen over een geplande pijpleiding voor het vervoer van chemische stoffen door hun grondgebied. Door de aanleg zou het vervoer via snelweg en spoor van deze stoffen niet meer nodig zijn.

De beoogde route zou in ieder geval door Maasgouw, Weert, Nederweert en Echt-Susteren lopen. Na vragen van raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) blijkt dat de leiding, die vooral de brandbare stoffen als ethyleen en methanol zou moeten vervoeren, ook door Leudal zou moeten lopen.

Vrij houden
In een vandaag gepubliceerd persbericht laat de gemeente weten dat de buisleidingenstrook Laarbeek-Echt-Susteren, zoals die officieel heet, een ‘indicatief tracé’ is van mogelijk 64 kilometer lang en 70 meter breed, ingetekend langs de bestaande hogedrukgasleiding. Mocht dat tracé definitief worden, dan moet de gemeente Leudal dit vrij houden van nieuwe belemmeringen. De bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied biedt, blijven dan behouden, maar er mogen geen nieuwe bouw-en gebruiksmogelijkheden komen.

Milieustudies
Raadslid Wagemans informeerde ook naar de mogelijke gevolgen van de aanleg en gebruik van het nieuwe buizentracé. Bovendien wilde hij weten of het college betrokken is bij het hierover gevoerde overleg en of de zorgen over de gevolgen voor het grondgebied van Leudal ook al kenbaar gemaakt zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag. De gemeente laat nu weten dat de gevolgen van de aanwijzing van dit tracé op dit moment nog niet zijn aan te geven, omdat deze voor het grondgebied van Leudal nog niet bekend zijn. Daarvoor zouden nog diverse milieustudies nodig zijn. Als de gevolgen bekend zijn, ‘wordt overwogen of er zienswijzen ingebracht worden’. In ambtelijke- en bestuurlijke overleggen beraden de betrokken gemeenten zich hier momenteel op. De zienswijzeprocedure voor het definitief maken van het voorkeurstracé is ‘voorzien in 2019.’

RUD
De gemeente Leudal zou zich sinds 2017 via specialisten van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD) laten vertegenwoordigen in een ambtelijke werkgroep en is op de hoogte van de plannen.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ De RUD heeft daarbij als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. De RUD ontwikkelt en levert hiervoor kennis en expertise op het gebied van milieu. Een recente motie van de provinciale fractie van Groen Links, waarin gevraagd werd een veto uit te spreken over de aanleg van een ondergrondse pijpleiding voor vervoer van chemische stoffen door Midden-Limburg, werd door Provinciale Staten verworpen. Alleen de SP en Partij voor de Dieren waren voor.

'

Reacties

article
16581
Buisleidingenstrook 'indicatief tracé'
LEUDAL – Een aantal gemeenten in Limburg en Noord Brabant maken zich al enige tijd
https://leudal.nieuws.nl/2019/02/25/buisleidingenstrook-door-leudal-is-een-indicatief-trace/
2019-02-25T11:47:43+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/02/25114507/sky-smoke-steel-dusk-transport-evening-952836-pxhere.com_.jpg
bestemmingsplan buitengebied, brandbare stoffen, buisleidingenstrook Laarbeek-Echt-Susteren, buizentracé, chemische stoffen, ethyleen, gevolgen, Groen Links, hogedrukgasleiding, indicatief tracé, Mathieu Wagemans, methanol, milieustudies, Partij voor de Dieren, pijpleiding, Ronduit Open, RUD, RUD-LN, SP, Vervoer, zienswijzeprocedure
Nieuws