De ‘Sjans van Naer’ kan in ere worden hersteld

Foto: ML5

NEER – De oude schans in Neer kan in ere worden hersteld. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat aan de uitbreiding van BASF in het Buggenumse Veld een ruimtelijke bijdrage is gekoppeld, ter verbetering of compensatie van gebied.

In de vorm van een Gebiedsfonds worden groen- en landschapsprojecten bekostigd, die een kwaliteitsverbetering betekenen. Een van die projecten is de ‘Sjans van Naer’.

Dijkversterking
Het Waterschap gaat de dijken in de regio Midden-Limburg verhogen. Dit vormde de aanleiding om de ‘Sjans van Naer’ hierin te betrekken. Voor de dijkversterking koopt het Waterschap de grond, die nodig is om de ‘Sjans van Naer’ in te richten. Daarna wordt het perceel verkocht aan de gemeente die de grond , zonder tegenprestatie of voor een symbolisch bedrag overdraagt aan een Beheerstichting. Die beheerstichting wordt opgericht door Jong Nederland, de Heemkundevereniging en Kindervakantiewerk. Zij krijgen de ‘Sjans van Naer’ in eigendom en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud. De verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om maximaal twaalf keer per jaar een activiteit bij de Sjans te organiseren.

Gracht
De ‘Sjans van Naer’ wordt omkaderd met een zes meter brede gracht en knotwilgen. Deze zijn er al, maar worden verplaatst. Daarnaast wordt een wal van zes meter hoog aangelegd, die later door grasvegetatie ook recreatief te gebruiken is. Op het terrein wordt verder een schaapskooi geplaats en er komt permanente informatievoorziening over de cultuurhistorie. Wethouder Arno Walraven (Samen Verder): ‘Dit zijn mooie projecten, waar iedereen straks van kan genieten en zijn bijdrage aan kan leveren. Betrokkenheid van de verenigingen uit het dorp is belangrijk voor de instandhouding en het beheer van de Sjans.”

Besluitvorming
Het college van de gemeente Leudal heeft ingestemd met het project. Het is nu aan de raad om hier op 12 maart een definitief besluit in te nemen.

Reacties