Meepraten over hoogwaardige snelle fietsroutes tussen Leudal en Roermond

Foto: Pixabay - MabelAmber (CC0-Public Domain)

LEUDAL/ROERMOND – Leudal en Roermond organiseren gezamenlijk twee inloopavonden om mee te denken over de haalbaarheid van een westelijke fietsverbinding tussen Leudal en het station in Roermond en een oostelijke fietsverbinding vanaf het station in Roermond, via het IJzeren Rijn tracé, richting Roerstreek. 

Omwonenden en overige belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 30 januari in het stadhuis van Roermond aan de Markt of op donderdag 31 januari in gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum, aan de Berikstraat 11.

Draagvlak
Het programma is op beide avonden hetzelfde. Tussen 19.30 uur en 22.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen, dus men kan zelf een geschikt moment kiezen. De inbreng tijdens beide avonden wordt meegenomen in de afweging voor de daadwerkelijke haalbaarheid van de routes. De gemeenteraden van Leudal en Roermond bepalen vervolgens of zij de routes willen realiseren. Draagvlak vanuit de omgeving is daarvoor van groot belang.

Verkenning
In juni 2018 is gestart met een verkenning van de omvang van het fietsgebruik en mogelijke tracés die haalbaar zijn. Dagelijks maken veel fietsers gebruik van de fietspaden naast de N280. Het is een van de drukste fietsverbindingen in de regio. Logisch, want het is de enige verbinding in de regio die over de Maas en het Lateraalkanaal loopt. Momenteel zijn er drie mogelijke tracés vanaf station Roermond richting Leudal die worden onderzocht. Eén via de spoorbrug bij Buggenum en de ander via de Weerd/Maasplassen en over het Lateraalkanaal. Daarnaast wordt ook het opwaarderen van het huidige fietspad naast de N280 en Maasbrug onderzocht. In oostelijke richting wordt onderzocht of een fietspad op of naast het historische tracé van de IJzeren Rijn kansrijk is, als fietsverbinding vanaf het station richting Roerstreek-Noord.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Roermond.

'

Reacties

article
16173
Meepraten over fietsroutes tussen Leudal en Roermond
LEUDAL/ROERMOND – Leudal en Roermond organiseren gezamenlijk twee inloopavonden om mee te denken over de
https://leudal.nieuws.nl/2019/01/21/meepraten-over-hoogwaardige-snelle-fietsroutes-tussen-leudal-en-roermond/
2019-01-21T09:53:59+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/01/21095003/bicycle-3536928_1920.jpg
Buggenum, De Roffert, De Weerd, draagvlak, fietsroutes, Inloopavonden, Lateraalkanaal, Maasplassen, meepraten, N280, Roermond, Roerstreek, snelle fietsroutes, Spoorbrug Buggenum, station Roermond, westelijke fietsverbinding
Gemeentenieuws