Kennis van werking en onderhoud luchtwassers vaak onder de maat

Foto: Flickr - agriflanders (CC BY 2.0)

LEUDAL – Na geurklachten veroorzaakt door agrarische bedrijven met luchtwassers, is door de provincie Limburg en de RUD Limburg Noord een pilot project uitgevoerd.

Hierbij werden vijftien bedrijven onaangekondigd bezocht. Het doel van de controles was er primair op gericht om het naleefgedrag van de regelgeving rondom luchtwassers te verbeteren.

Opgeheven
Uit deze controles is gebleken dat 40 procent van de bezochte ondernemers de regels omtrent het gebruik van luchtwassers onvoldoende naleefde. De meeste overtredingen waren licht van aard en hadden betrekking op gedragsvoorschriften. Uit hercontroles is inmiddels gebleken dat alle overtredingen zijn opgeheven.

Flyer
De conclusie van de onderzoekers was dat de overtredingen in hoofdzaak werden veroorzaakt door onvoldoende kennis van de werking en onderhoud van de luchtwassers. Om die kennis en betrokkenheid te verbeteren, zal als vast onderdeel van toekomstige milieucontroles extra aandacht hieraan worden besteed. Agrarische bedrijven waar een luchtwasser aanwezig is zullen hierover een brief, inclusief flyer met belangrijke informatie over luchtwassers, ontvangen.

Win-Win
Door een goede bedrijfsvoering van de luchtwasser wordt het milieu niet onnodig belast. Tevens betekent dit voor de ondernemer een aanzienlijke beperking van de kostenpost. Hierdoor kunnen onder andere veel onnodige reparaties worden voorkomen en wordt het stroomverbruik zo laag mogelijk gehouden. Daarnaast wordt de overlast voor omwonenden beperkt.

'

Reacties

article
16087
Kennis over luchtwassers vaak onvoldoende
LEUDAL – Na geurklachten veroorzaakt door agrarische bedrijven met luchtwassers, is door de provincie Limburg en
https://leudal.nieuws.nl/2019/01/14/kennis-van-werking-en-onderhoud-luchtwassers-vaak-onder-de-maat/
2019-01-14T19:55:58+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/01/14194642/8370805047_fd1884c811_k.jpg
Agrarische bedrijven, Brief, controles, flyer, geurklachten, informatie, Kennis, Luchtwassers, milieu, Onderhoud, Onderzoek, Provincie Limburg, RUD-LN, voorlichting
Gemeentenieuws