Agenda commissies Sociaal en Fysiek

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De commissies Sociaal en Fysiek vergaderen op respectievelijk maandag 21 en dinsdag 22 januari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de commissie Bestuur en Middelen gaat niet door.

Burgers die wensen in te spreken over één van de agendapunten dienen zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, via telefoon (0475-85.90.00) of per e-mail ([email protected]).

Inspreken
Insprekers krijgen maximaal vijf minuten het woord. Het is voor burgers alleen mogelijk om over raadsvoorstellen in te spreken tijdens de commissievergaderingen en dus niet in de raadsvergadering. De agendapunten zijn:

Commissie Sociaal

 • Jeugdhulp – presentatie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 5 februari 2019:
  – Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2019
  – Nevenvestiging van De Maaskei in Leudal
 • Vanuit de raad ingekomen stukken:
  – Plan van aanpak beleidsplan sociaal domein
  – Het WMO-Regres-convenant tussen VNG en Verbond van Verzekeraars
  – Afhandeling verzoek wenselijke aanpassingen Gemeenschapsvoorziening Neer
  – Dashboard en rapport gemeentelijke monitor sociaal domein gemeente Leudal
 • Aan de commissie gerichte stukken
  – Collegemededeling voortgang nieuw speel-leercentrum voor Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter

Commissie Fysiek

 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 5 februari 2019:
  – Vaststellen Afvalstoffenverordening Leudal 2018
  – Vaststellen Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Leudal 2018
  – Beschikbaar stellen bijdrage voor aanleg Elisabethpad, fase 2 in Haelen en dekken bijdrage t.l.v. Reserve Groenfonds
'

Reacties

article
16180
Agenda commissies Sociaal en Fysiek
LEUDAL – De commissies Sociaal en Fysiek vergaderen op respectievelijk maandag 21 en dinsdag 22
https://leudal.nieuws.nl/2019/01/21/agenda-commissies-sociaal-en-fysiek/
2019-01-21T14:08:34+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2018/10/09182303/P1050763.jpg
Afvalstoffenverordening, Agenda commissies, CJG, commissie Bestuur en Middelen, commissie Fysiek, Commissie Sociaal, De Maaskei, Elisabethpad, jeugdhulp, Reserve Groenfonds, speel-leercentrum, Verbond van Verzekeraars, VNG, WMO-Regres-convenant
Gemeentenieuws