Steeds meer mensen met dementie in de komende jaren

Foto: Pixabay- geralt (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Het aantal mensen met dementie in de gemeente Leudal neemt de komende jaren toe. In 2015 waren er in Leudal 670 gevallen. In 2020 zal dat opgelopen zijn tot 820.

Voor 2040 wordt zelfs verwacht dat er 1500 mensen zullen zijn die kampen met de ziekte. In toekomst krijgen dan ook steeds meer mantelzorgers, inwoners en organisaties er in de dagelijkse praktijk mee te maken.

Dagelijks leven
Mensen met dementie nemen deel aan het dagelijks leven: je komt hen tegen op straat, bij de bakker, in de supermarkt of bij jouw lokale vereniging. Daarom is het belangrijk dat inwoners, bedrijven en verenigingen kennis hebben van dementie en weten hoe ze hier goed mee om gaan. De gemeente Leudal wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Eravringsdeskundigen
De gemeente doet dat in samenwerking met formele en informele partners. Wethouder Mart Janssen (Ronduit Open): ‘De ervaringsdeskundigen, mensen met dementie zelf én hun mantelzorgers, spelen hierbij een belangrijke rol. Niemand anders dan zij kunnen beter vertellen wat de problemen zijn en welke veranderingen of verbeteringen nodig zijn voor deze kwetsbare doelgroep. Het doel is om onze gemeente dementievriendelijk in te richten, om zo met alle betrokkenen het dagelijks leven van mensen met dementie én hun mantelzorgers gemakkelijker te maken.’

Werkgroepen
Om dit te bereiken zijn er gemeentebreed werkgroepen geformeerd. Één van de werkgroepen richt zich onder meer op bewustwording bij bedrijven, inwoners, verenigingen, horeca en winkeliers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het herkennen van signalen van dementie. Deze werkgroep zoekt ook de samenwerking met Samen Dementievriendelijk. Deze organisatie biedt landelijk cursussen aan om mensen op te leiden als trainer, met het doel kennis te verspreiden. Ook de fysieke omgeving is een belangrijk speerpunt, als het er om gaat mensen met dementie zo lang mogelijk in hun veilige omgeving mee te laten doen. Verder wordt er aandacht besteed aan passende zorg en ondersteuning.

Dag mama
In deze aanpak spelen veel partijen een rol: Alzheimer Nederland, het Alzheimercafé, Hulp bij dementie, Land van Horne, Proteion, De Zorggroep, Zorgcentrum Beek en Bos, Wonen Limburg, Wonen Zuid, MetGGZ, Stichting Wonen Leudal, KBO Limburg, de politie, brandweer en welzijnsorganisatie Synthese die het hele proces coördineert. De aftrap van het project ‘Dementievriendelijk Leudal’ vindt plaats op 5 en 20 februari met de voorstelling ‘Dag mama’. Meer informatie over dementie is te vinden op: www.alzheimer-nederland.nl.

'

Reacties

article
16211
Dementie raakt ons allemaal
LEUDAL – Het aantal mensen met dementie in de gemeente Leudal neemt de komende jaren toe.
https://leudal.nieuws.nl/2019/01/24/steeds-meer-mensen-met-dementie-in-de-komende-jaren/
2019-01-24T19:26:58+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/01/24192349/woman-441409_1280.jpg
Alzheimer, Alzheimer Nederland, Alzheimercafé, Beek en Bos, cijfers, Dag Mama, De Zorggroep, Dementie, Dementievriendelijk Leudal, Dementievriendelijke gemeente, Hulp bij dementie, KBO Limburg, Land van Horne, Mart Janssen, MetGGZ, Proteion, Ronduit Open, Stichting Wonen Leudal, Synthese, toename dementie, Wonen Limburg, Wonen Zuid
Gemeentenieuws