‘Verliezen gemeenten de kern uit het oog in het sociaal domein?’

Foto: Pixabay - StockSnap (CC0-Public Domain)

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Leudal lijkt in vergelijking met veel gemeenten in het land bovengemiddeld te presteren op het gebied van het sociaal domein en is daarvoor ook al in de prijzen gevallen. Samen Verder maakt zich echter zorgen over geluiden uit het werkveld over een overschot aan nodeloze regelgeving vanuit de samenwerkende gemeentes. Daarbij zien wij reden om ons af te vragen of de daadwerkelijke controle en kennis van diezelfde gemeentes op aanbieders niet te wensen over laat. De gemeente dient te sturen op resultaat en hoofdlijnen, er zorg voor te dragen dat zorggeld daar terecht komt waar het hoort en niet de professional te belemmeren in zijn werkzaamheden. Zo blijven we op kop lopen in het sociaal domein.

Ook het steeds verder optuigen van het CJG als een organisatie die niet enkel controleert en indiceert maar ook zelf begeleiding en behandeling gaat aanbieden, roept vragen op bij de fractie van Samen Verder. Het risico van de slager die zijn eigen vlees keurt ligt dan erg dichtbij.

Reeds in 2015 bood Samen Verder het college een notitie aan met de oproep om de focus te leggen op het meten van resultaat en effectiviteit van zorg en een degelijke financiële controle, in plaats van ellenlange lijsten aanvullende eisen waarbij een gemeente zich met het proces van zorgverlening gaat bemoeien. Laat de keuze op welke manier zorg dient te worden verleend bij de mensen die hulp vragen en de professional. Laat de controle van die professional bij de instantie die daartoe bevoegd en bekwaam is, namelijk de zorginspectie.

Met het sturen op resultaat is de gemeente inmiddels van start gegaan, maar het schrappen in overbodige regelgeving en de financiële controle lijken te zijn blijven liggen. Verder lijken tot dusver de kosten van zorg in het voorliggende veld sterk te stijgen, maar zorgt dit vooralsnog geenszins voor een zichtbare daling van kosten in de specialistische zorg. Laat dit nu juist wel één van de primaire doelstellingen zijn geweest van de decentralisaties.

Samen Verder heeft daarom het college nogmaals een notitie aangeboden, waarin wij concrete zorgen en mogelijk ook misstanden blootleggen en onze aanbevelingen presenteren om deze situatie naar de toekomst te verbeteren. Wij roepen de gemeente op om op hoofdlijnen te werken en niet op detailniveau.
Dat betekent:

– Kristalheldere kaders stellen betreffende het gewenste resultaat op het gebied van zorg en financiën.
– De controle streng en gedegen maar rechtvaardig uit te voeren.
– Maar daarbinnen onze zorgpartners alle ruimte bieden om te kiezen hoe men dit wilt gaan bereiken.
– Inspectie op kwaliteit van de zorg te laten liggen bij de inspectie voor de gezondheidszorg die daartoe bevoegd en bekwaam is.
– Consequenties voor misstappen door inidividuele aanbieders niet op de gehele sector te verhalen.

Pieke Houben
Raadslid Samen Verder

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen