Landgoed of camping: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’

Foto: John Hölsgens

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Naar aanleiding van het artikel met betrekking tot de eis van de heer Wagemans, om nu uiteindelijk eens een krachtige handhaving ten aanzien van ongeoorloofde toestanden op Camping Leudal te bewerkstelligen wil ik graag reageren. Ik gebruik bewust de benaming camping, omdat een Landgoed wel iets anders voorstelt dan een migrantendorp.

Als de gemeente Leudal ten tijde van de wijziging van het bestemmingsplan de indieners van zienswijzen serieuzer genomen zou hebben, dan zou de gemeente nu verschoond zijn gebleven van alle problemen. In verschillende zienswijzen werd gewaarschuwd voor het onder valse voorwendselen proberen het bestemmingsplan ten gunste van de ondernemer vastgesteld te krijgen. Zoals bekend werd de gemeente ‘een grote worst’ voorgehouden, om van een op dat moment minder goed onderhouden camping een fantastisch Landgoed te maken. Helaas niet dus!

Oorzaak en gevolg: met uitbreidingsfasen 1A en 1B werd meteen al een migrantendorp opgezet en moesten vaste recreanten vertrekken. Gelukkig is omgevingsvergunning voor de bouw van een trainingspaviljoen in week 22 geweigerd, waardoor misschien nog erger wordt voorkomen. Uiteindelijk is gebleken dat de goedkeuring en vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor de gemeente een te slikken bittere pil is, maar met gebruikmaking c.q. handhaving van de nog openstaande mogelijkheden hopelijk uitdraait op een ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.’

M.A. Pasman

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen