Nieuwe regels voor reclameborden en spandoeken

Dit mag dus wél, ook na januari 2018
Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders er op geattendeerd dat de beleidsregels voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden in de praktijk niet voldoen. Deze zijn met name bedoeld voor verenigingen om op een goedkope manier reclame te maken voor hun evenementen.

De verenigingen hebben bijna geen kans om op deze wijze reclame te maken, omdat de commerciële reclamebedrijven de lichtmasten doorlopend in gebruik hebben. Rondom de aangewezen lichtmasten staan vaak ijzeren driehoeksborden die constant blijven staan en waarin de advertentieteksten voortdurend worden gewisseld.

Nieuwe regels
Het college heeft daarom besloten de beleidsregels sandwich- en/ of driehoeksborden in te trekken en nieuwe regels vast te stellen voor de plaatsing van deze borden en ook voor het ophangen van spandoeken. Voor plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden zijn wederom geen vergunningen of meldingen nodig. De mogelijkheid tot plaatsing wordt echter wel beperkt. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen enkel nog worden geplaatst voor:

 • reclame voor een evenement (op grond van artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening)
  of voor
 • educatieve reclame (een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen, zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs voor muziekscholen);
  of voor
 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor:- een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; – de plaatselijke goede doelen week; – de actie ‘Wij gaan weer naar school’ of ‘De scholen beginnen weer’);
  of voor
 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

Spandoeken
Spandoeken, mogen in de toekomst zonder vergunning worden opgehangen voor:

 • ideële reclame
 • culturele reclame

Ingangsdatum
Handelsreclame is dus niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden én voor spandoeken. De nieuwe regels treden in werking per 1 januari 2018. Zo hebben de reclamebureaus ruim de tijd om hun reclameactiviteiten hierop aan te passen. Er zijn voor reclamebureaus en adverteerders immers voldoende andere mogelijkheden voor het maken van handelsreclame. Bijvoorbeeld door advertenties op deze website, in huis-aan-huis bladen zoals HALLO Magazine, of door reclame via de lokale omroepen. Vanaf januari wordt toegezien op de naleving en worden zo nodig sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken verwijderd.

Reacties