Pieke Houben over handhaving: ‘Orde op zaken…’

Foto: Wikipedia - Maurits90 (CC0- Public Domain)

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Sinds de start van mijn loopbaan als raadslid is handhaving een terugkerend thema binnen de gemeente Leudal. Meerdere hoofdpijndossiers binnen de gemeente zijn (deels) te herleiden tot problemen met het maken van goede afspraken met burgers en ondernemers en bijpassende handhaving van deze afspraken.

Pieke Houben (Samen Verder)

Hoewel er in het verleden door verschillende partijen vaak spierballentaal is gebezigd over handhaving, is een grondige hervorming van het handhavingbeleid tot nu toe steeds uitgebleven. Spierballentaal is namelijk gratis, maar stevig inzetten op handhaving is dat niet. Het is zelfs heel erg duur.

De financiële hervormingen die bijvoorbeeld Piet Verlinden van Samen Verder de laatste jaren heeft doorgevoerd, hebben echter gezorgd voor een gezond huishoudboekje bij de gemeente. Een huishoudboekje waar je vrolijk van kunt worden en waar ook weer ruimte is om verbeteringen aan te brengen in de gemeente. Als het aan Samen Verder ligt is één van de voornaamste prioriteiten voor de toekomst dan ook een betere handhaving door de gemeente Leudal. Beter beleid, duidelijkere afspraken en vooral meer mankracht. Orde op zaken stellen met de financiële ruimte die we hebben gecreëerd.

Daarnaast moeten we als raadsleden ook eerlijk zijn naar burgers. Handhaving door de gemeente lost niet alle problemen op, het is geen wondermiddel. Spierballentaal scoort op korte termijn misschien waardering, maar een eerlijk verhaal voorkomt teleurstelling en verloren vertrouwen in de toekomst. Bij sommige handhavingsproblemen zijn mazen in de wet of landelijke wetgeving belemmerend, andere zaken vallen onder bevoegdheid van de politie en niet van de gemeente.

Samen Verder wil dan naast handhaving ook de mate van politieaanwezigheid kritisch blijven volgen. Maar dat de handhaving beter moet, dat staat voor ons als een paal boven water.’

Pieke Houben
Raadslid Samen Verder

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen