‘Aanpak imagoprobleem Leudal in ieder verkiezingsprogramma’

Foto: John Hölsgens

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Recent weer twee artikelen in de krant waarin onze gemeente weer eens negatief voor het voetlicht wordt gebracht. Tien jaar Leudal: jaren waarin het de gemeente uitermate goed gelukt is om iedere keer maar weer negatief het nieuws te halen. Niet alleen in regionale- en landelijke dagbladen, ook op de nationale TV kwam Leudal al een aantal keren voorbij.
Als je je buiten de gemeente of provinciale grenzen begeeft en je vertelt dat je uit Leudal komt, blijken ze die gemeente alleen te kennen omdat ze in Roggel op de camping hebben gestaan of omdat ze ergens negatieve politieke heisa voorbij hebben zien komen. Die eerste reden is natuurlijk prachtig en dat moet vooral zo blijven. De tweede reden is natuurlijk om te janken en daar moeten we zo snel als mogelijk vanaf.

Het is een imago dat de afgelopen jaren ‘zorgvuldig’ is opgebouwd. Het kan toch niet zo zijn dat burgers en ondernemingen besluiten zich niet in Leudal te vestigen alleen vanwege dat imago? Niet willen wonen of ondernemen omdat er altijd trammelant is? Een slecht imago maakt meer kapot dan je lief is. Politiek Leudal is natuurlijk één van de daders van die deuken, maar dat is ook de onmacht in het huis aan het Leudalplein, waar het in tien jaar tijd niet is gelukt om een degelijke organisatie neer te zetten. Een organisatie die moet doen waarvoor ze is ingehuurd: burgers van Leudal ten dienste staan.

Helaas bespeur ik nergens, althans niet in het openbaar, de urgentie om iets aan dat imago te doen. Hoe komen we af van een imago dat volledig onder de blutsen zit? Imagoverandering kost tijd, heel veel tijd. Richting maart 2018 is het nu ook de tijd om verkiezingsprogramma’s te schrijven. Als alle Leudalse politieke partijen in die programma’s nu eens minimaal een paragraaf opnemen over verbetering van het imago. Hier zou bijvoorbeeld iets in kunnen staan over betere communicatie, meer transparantie, meer daadkracht etc. Laat dit vervolgens landen in het te smeden coalitieakkoord en we hebben imagoverbetering tenminste op de agenda staan. Dan kan het imagoroer na maart 2018 om en gekoerst worden op zoveel mogelijk positieve publiciteit.’

Frans Mennen,
Roggel

Reacties