Gemeenteraad besluit tot extern onafhankelijk onderzoek naar ‘Biebgate’

Foto: Pixabay - Geralt (CC0 - Public Domain)

LEUDAL – Er komt een extern onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom ‘Biebgate’ en de integriteit van wethouder John van den Beuken. Dat is de voorlopige uitkomst na een fel debat in de gemeenteraad van Leudal.

De oppositie houdt de ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder Van den Beuken aan, hangende dat onderzoek.

Pinokkio
D66-raadslid Rens Raemakers vergeleek Van den Beuken met Pinokkio. ‘Leudal staat weer eens voor schut. Als deze wethouder aanblijft gaat Leudal er nog meer nadeel van ondervinden’ zei de democraat. Hij vroeg de burgemeester om een extern onderzoek. ‘Doet u dat niet, dan beraden wij ons op juridische stappen’ liet Raemakers weten. Maar de burgemeester stemde daarmee dus in. Stan Backus van Ronduit Open sloot niet uit dat er sprake is van strafbare feiten. ‘Er zijn regels geschonden met medeweten van Van den Beuken en later ook wethouder Vogels’ betoogde het raadslid. VVD’er Ad Thomassen wees er op dat de wethouder de raad heeft misleid. Ook Joost van der Stappen (Progressief Leudal) vond dat Van den Beuken onfatsoenlijk en onaanvaardbaar heeft gehandeld.

‘Mooi resultaat’
Dat de eigen CDA-fractie de wethouder niet zou laten vallen, was wellicht niet verwonderlijk. Hoewel fractievoorzitter Van Melick wel menigeen verbaasde door de aandacht te vestigen op het ‘mooie resultaat’: een bibliotheekvoorziening in alle scholen van Leudal. Maar in het proces waren volgens hem dan ook geen fouten gemaakt. De media waren volgens Van Melick weer eens misbruikt door de oppositie, met als oogmerk het beschadigen van Van den Beuken. Wel haalde hij een in Dagblad De Limburger geciteerde, gerenommeerde advocaat aan -een specialist in aanbestedingsrecht- die in de editie van afgelopen zaterdag verklaarde dat er niets onrechtmatigs gebeurd was. Raadslid Backus van Ronduit Open had dezelfde advocaat overigens ook nog even gebeld. Die bleek in dat telefoongesprek volgens Backus tot héél andere conclusies te komen en had zelfs het woord ‘doodzonde’ in de mond genomen.

Onhandig
Doodzonde of niet, een sleutelrol leek vooraf weggelegd voor coalitiepartner Samen Verder. Die partij koos bij monde van Hen Sleven woorden als ‘onhandig’ en ‘geen schoonheidsprijs’. Maar het werd duidelijk dat Samen Verder de motie niet zou steunen en dat die deze avond dus ook geen meerderheid zou hebben gehaald.

Gefocust
De wethouder zelf ging overigens nauwelijks in op de vele vragen en argumenten van de oppositie. ‘Mijn intenties zijn zuiver’ zei Van den Beuken. ‘Ik was wellicht te gefocust op het resultaat en heb onvoldoende rekening gehouden met de impact die mijn handelen heeft veroorzaakt.’ Hij nam afstand van de conclusies vandaag van Questum: ‘De brief van Questum is voor rekening van het bedrijf’. Een extern onderzoek zal zich nu gaan richten op de juridische procedure. Dat onderzoek moet er zo snel mogelijk komen, vond ook de burgemeester. Of er eventueel alsnog een politiek oordeel geveld zal worden, hangt dus af van de uitkomst daarvan. De raad kon zich daarin vinden.

Reacties

Cookieinstellingen