Questum dreigt met gerechtelijke stappen vanwege ‘Biebgate’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Questum, één van de twee bedrijven die de uitvoering van het bibliotheekwerk in Leudal niet gegund kregen, heeft een brief gestuurd aan alle raadsleden van Leudal waarin het gehakt maakt van de handelwijze van het college. Terwijl vanavond een motie van wantrouwen tegen verantwoordelijk wethouder Van den Beuken in de gemeenteraad wordt behandeld, vanwege wat inmiddels bekend staat als ‘Biebgate’, kondigt het bedrijf aan een beroepsprocedure bij de rechtbank te overwegen.

‘Op 8 oktober schreef het college – naar aanleiding van ontstane politieke commotie – een brief aan de gemeenteraad over de gang van zaken rondom de aanbesteding. Deze brief is op essentiële punten onvolledig en onjuist’, zo laat het Eindhovense bedrijf schriftelijk weten.

Niks verkeerds
‘Op 12 oktober hebben wij met de wethouder overleg gevoerd naar aanleiding van de aanbesteding bibliotheekwerk. Dit overleg heeft, ondanks onze constructieve insteek, niet tot een bevredigend resultaat geleid. De wethouder bleef met name herhalen dat er niks verkeerds was gebeurd. Dit is voor ons reden onze positie scherp te markeren’ geeft de leiding van het bedrijf aan. ‘Hoewel aan aanbestedende diensten een grote mate van vrijheid toekomt tot het moment van gunning (waaronder de mogelijkheid om een aanbestedingsprocedure voortijdig te beëindigen), dienen zij wel de wet en de algemene rechtsbeginselen te respecteren. Dit is in Leudal niet gebeurd. Het college heeft zich met zijn handelingen en besluiten op onrechtmatige en zeer onbetamelijke wijze gedragen.’

Dubbel spel
Questum werkt in de brief drie kritiekpunten uit. Ten eerste heeft de wethouder volgens de onderneming dubbel spel gespeeld door geheime onderhandelingen met Bibliocenter. ‘Dit is in flagrante strijd met de aanbestedingswet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.’ Ten tweede noemt Questum het door de wethouder gebruikte argument van hoge eenmalige kosten ‘volstrekte onzin’: ‘Volgens het college eisen de regiogemeenten dat gemeente Leudal een eenmalige vergoeding van 177.000 euro betaalt indien Leudal de subsidie aan Bibliocenter beëindigt. Bibliocenter zou een frictiekostenvergoeding claimen van 253.000 euro. In het oorspronkelijke raadsvoorstel van het college om de subsidie met Bibliocenter volledig te beëindigen (najaar 2014) trok het college zich niets aan van de mening van de regiogemeenten noch van een te verwachten claim van Bibliocenter. Het is dan ook uiterst inconsistent dat het college zich nu, ongeveer een jaar later, wel op dit argument beroept. En het college zal hier toch ook bij de start van de aanbesteding over hebben nagedacht? In het collegebesluit van 8 september staat verder dat er geen enkele juridische basis is voor deze claims, noch voor de claim van de regiogemeenten, noch voor de claim van Bibliocenter. Daarmee is duidelijk dat de ‘hoge eenmalige kosten’ een kul-argument is.’

Verdraaien
Het derde kritiekpunt van Questum is dat de wethouder de opvattingen van Spolt zou verdraaien, in ‘een lasterlijke poging onze reputatie te beschadigen en zijn wens om de procedure te beëindigen door te kunnen drukken’. Spolt zou volgens de gemeente hebben aangegeven weinig vertrouwen te hebben in kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening door de twee nieuwe aanbieders. ‘Over dit argument hebben wij ons het hoofd gebroken’, laat Questum weten. ‘Het is voor Spolt immers onmogelijk om zich een gefundeerd oordeel te vormen over de door ons voorgestelde dienstverlening. Spolt is immers niet door ons geïnformeerd over ons voorstel dat wij vertrouwelijk aan de gemeente hebben toegezonden. De wethouder geeft aan deze informatie niet met Spolt te hebben gedeeld. Dan is het niet mogelijk dat Spolt een zinnig oordeel over onze dienstverlening kan vellen.’ Navraag bij een bestuurder van Spolt leidde volgens Questum tot opheldering: ‘Ik heb aan de gemeente gezegd dat ik er geen vertrouwen in heb dat je voor 165.000 euro een kwalitatieve dienstverlening kunt leveren. Ik heb geen uitspraken gedaan over de kwaliteit van eventuele nieuwe uitvoerders want die ken ik niet voldoende.’ Deze toelichting van Spolt is volledig consistent met de eerdere ingenomen standpunten van Spolt, zegt Questum. ‘De kritiek van Spolt richt zich op het bezuinigingsbesluit van de gemeente en niet op eventuele aanbieders.’

Schadevergoeding
‘Wij concluderen dat onder verantwoordelijkheid van het college, wettelijke spelregels aan de laars zijn gelapt, herhaaldelijk de waarheid is verdraaid en verhuld, schimmige spelletjes zijn gespeeld en doelbewust onze reputatie is beschadigd’, besluit het bedrijf haar brief. ‘Dit laat ons eigenlijk geen andere keuze dan het instellen van een beroepsprocedure bij de rechtbank en te verzoeken het collegebesluit van 8 september te vernietigen en/of een schadevergoeding te claimen. Wij wachten hiervoor de besluitvorming van de gemeenteraad op 13 oktober af. Het lijkt immers aannemelijk dat de gemeenteraad van Leudal geen verantwoordelijkheid wil dragen voor een onbehoorlijk en onrechtmatig bestuur en een bibliotheekvoorziening die 120.000 euro per jaar meer kost dan noodzakelijk.’

Reacties

Cookieinstellingen