Karmac en Questum eisen opheldering over aanbesteding bibliotheekwerk

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De twee bedrijven die de uitvoering van het bibliotheekwerk in Leudal niet gegund kregen, eisen uitleg van wethouder John van den Beuken over mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding.

Dagblad De Limburger meldt vandaag dat de bedrijven die zich inschreven -Karmac uit Lelystad en Questum uit Eindhoven- het niet pikken dat terwijl de aanbesteding liep, de gemeente alsnog besprekingen startte met Bibliocenter om te kijken of voortzetting van de samenwerking mogelijk was. Bibliocenter kreeg uiteindelijk de opdracht.

Vreemd
Uit interne gemeentelijke correspondentie, opgevraagd door de fracties D66 en Ronduit Open, blijkt dat de gemeente tijdens die gesprekken al op de hoogte was van de offertes van Karmac en Questum. Theo Doreleijers van Karmac in de krant: ‘Of die kennis ook in de gesprekken met Bibliocenter is gebruikt weet ik niet, maar vreemd is het wel. Wij kregen te horen dat de gunning werd opgeschort en begin september blijkt opeens dat Bibliocenter de opdracht krijgt en er ook nog eens 120.000 euro meer beschikbaar is. Ik wil weten hoe dat kan’. Thijs Kuipers van Questum denkt er net zo over: ‘We willen een gesprek en aan de hand daarvan beraden we ons op juridische stappen’, zo laat hij optekenen.

Geen zwijgen meer
Fractievoorzitter Rens Raemakers reageerde ook op zijn Facebookpagina op het artikel. ‘Op 9 juli vroeg ik het college: hoe zit het met de aanbesteding? Wat is er allemaal aan de hand? Tot op de dag van vandaag geen antwoorden. Op 21 juli schreef ik het college: pas op dat jullie geen criteria veranderen, dat jullie de juiste procedures toepassen en geen omwegen. Geen reactie.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee? Integendeel, de gemeente Leudal lapte alle aanbestedingsregels aan zijn laars en ging onderhandelen met een partij die niet had ingeschreven. Zwijgen is er nu niet meer bij…’

Reacties

Cookieinstellingen