GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen van start

Foto: Pixabay - cherylt23 (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Het programma Waterklaar heeft de ambitie om 80 procent van alle basisschoolpleinen in Noord- en Midden-Limburg de komende jaren om te vormen van een traditioneel (betegeld) schoolplein naar een gezonde leer- en speelomgeving, waar natuur en water centraal staan.

Om dit te realiseren is het uitvoeringsprogramma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen gestart.

Schaduwplekken
Schoolpleinen zijn van oudsher betegelde pleinen met weinig groen. Er is vaak geen ruimte om regenwater op te slaan of verkoeling op te zoeken tijdens de hete zomers. Het veranderende klimaat vraagt om aanpassing van de pleinen. Bij een Groenblauw schoolplein wordt hier rekening mee gehouden. Tegels worden zoveel mogelijk vervangen door groen, zodat het regenwater in de grond kan zakken. Bomen zorgen voor natuurlijke schaduwplekken en er worden natuurlijke speelelementen verwerkt. Een Groenblauw schoolplein is een fijne plek voor kinderen om te spelen en te leren over natuur, biodiversiteit, voeding en klimaat.”

Begeleiding
Ingrid Langenhoff, programmamanager van de GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen: ‘Scholen die deelnemen aan het programma worden begeleid door een coach die samen met de docenten, kinderen en ouders toewerkt naar een duurzame en klimaatvriendelijke inrichting van het hele schoolplein. Het programma organiseert daarnaast een workshop voor leerkrachten waarin ze leren om onderwijs over natuur, biodiversiteit, voeding en klimaat in de praktijk te brengen. Om de revolutie van het schoolplein mogelijk te maken ontvangen scholen vanuit het programma een financiële bijdrage van maximaal 13.500 euro. Daarnaast helpen we de scholen bij het vergaren van extra financiële middelen.’

Veel animo
Dat er interesse is voor het aanpassen van de schoolpleinen blijkt uit de reacties. Ingrid: ‘Er is zoveel animo bij de scholen dat we het eerste jaar al bijna vol zitten. We zijn nu met zo’n twintig scholen in gesprek om een plan te maken. Andere scholen die interesse hebben kunnen zich alvast melden via www.groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl. Met deze scholen gaan we na de zomervakantie in gesprek.

Waterklaar
De GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen is een project van Waterklaar, het initiatief van de vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg. Waterklaar richt zich op het vergroten van de bewustwording over klimaatadaptie en het stimuleren van inwoners en bedrijven om maatregelen te nemen in de eigen leefomgeving. Denk hierbij aan het afkoppelen van het regenwater op het riool, het ontstenen van tuinen en verbeteren van de biodiversiteit.

Reacties

Cookieinstellingen